Skip to main content

Full text of "Zandvoortse Courant 2005 week 12 nr.8"

See other formats


©Zandvoortse 

Courant Makelaars O.G. CENSE n 
LINGEN UU Zie onze advertentie op 
de achterpagina! .CTUEEL 

Paasagenda OLITIEK 

Midden boulevard UBRIEK 7 

Wat doen zij met Pase PORT 

Paasraces 1e jaargang • nr. 8 • week 12 • 24 maart 2005 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld www.zandvoortsecourant.nl Lionsclub 
Zandvoort 
bestaat 40 jaar 

Dit jaar bestaat Lionsclub Zand- 
voort 40 jaar. Ter gelegenheid 
van dit feit organiseren de leden 
een aantal activiteiten in de ge- 
meente Zandvoort. Als eerste zal 
op Goede Vrijdag, 25 maart aan- 
staande, een middag voor senio- 
ren georganiseerd worden. 

In nauwe samenwerking met het 
Genootschap Oud Zandvoort zal 
de seniorenbewoners van Zand- 
voort en omgeving een tweetal 
presentatie worden aangeboden 
in gebouw De Krocht. De middag 
begint om 13.30 uur en zal rond 
1 7.00 uur afgelopen zijn. Voor alle 
deelnemers vanuit de verzorgings- 
tehuizen, of aangemeld door de 
thuiszorg, is het vervoer verzorgd, 
inclusief rolstoelfaciliteiten. Vervolg pagina 5 Zandvoort Optiek ZONNEBRILLEN 

GUCCI • RAYBAN • CHANEL 

DIOR • DOLCE&GABBANA 

PRADA • VERSACE • OAKLEY 

PERSOL • SILHOUETTE 

Kerkstraat 34-36 
2042 JG Zandvoort 
Tel. 023-57 12 466 De Mannetjes 

Hans van Pelt 
"De burgemeester heeft het strand 
helpen schoonmaken. Hij had geluk 
dat de sneeuw net op tijd weg was. " Opening strandseizoen 2005 in 
teken van samenwerking 
(Foto: OvM Fotografie) 

Enthousiasme en de wil er gezamenlijk de schouders onder te 
zetten. Voornemens waar Zandvoort het nieuwe strandseizoen 
mee ingaat. Na een korte toesprak namens de strand pachters 
hijst Burgemeester M.R. van der Heijden de vlag ten teken dat het 
strandseizoen 2005 officieel van start kan gaan. "Wij geloven in kwaliteit; iets dat 
Zandvoort hard nodig heeft". 
Hanneke Mei van de Strand- 
pachtersvereniging houdt haar 
gehoor voor dat haar leden op 
kwaliteit willen inzetten. En als 
het even kan het hele jaar rond. 
In dat verband wijst de voorzitter 
op het voornemen om meerdere 
jaarrondpaviljoens te realiseren. 
"Maar dat is een heikel punt". 

Beroep op iedereen 

"Een uiterst belangwekkende 
zaak", zo kwalificeert burgemees- 
tervan der Heijden het voornemen 
van de strandpaviljoenhouders. 
"Complimenten aan hun adres 
want het is geen geringe zaak". 
De paviljoenhouders bepalen in 
belangrijke mate het gezicht van 
de badplaats Zandvoort. De bur- 
gemeester acht het dan ook van 
belang dat de kwaliteit van het 
strand hoog is en blijft. Met een 
beroep op iedereen: "De pavil- 
joenhouders moeten het gevoel 
hebben dat iedereen om hen heen 
staat". 

Gewone badplaats 

De badplaats heeft een ordinair imago. In een artikel in een lan- 
delijk ochtendblad van 18 maart 
zegt een Zandvoortse inwoon- 
ster: "... Altijd al zo geweest, zal 
altijd zo blijven. De laatste chic 
is hier verdwenen...." Journalist 
Willem Beusekamp schrijft dat 
"Zandvoort wat de burgemees- 
ter betreft ordinair mag worden 
genoemd, maar dan wel volgens zijn definitie. Het is een gewone 
badplaats voor iedereen." 

Durf 

"Wij moeten ervoor zorgen dat 
het beeld van Zandvoort drastisch 
verbetert". Daarbij doelt Van der 
Heijden op ondermeer de Mid- 
denboulevard. "We moeten de 
durf hebben stappen te onder- 
nemen die in belangrijke mate 
de kwaliteit van de badplaats de 
komende jaren ook daadwer- 
kelijk aanpakt en verbetert". De 
burgemeester zwijgt erover wie 
die kwaliteit jarenlang heeft laten 
verslonzen. 

Natuurlijke spanning 

'Badplaats met een luchtje". Het 
paginagroot artikel oordeelt in 
niet mis te verstane woorden 
over Zandvoort. Van der Heijden 
denkt dat veel ontstaat door de 
"natuurlijke spanning tussen het 
dorp met gemeenschapszin en de 
stad als druk bezochte badplaats". 
Ook de gebrekkige toegankelijk- 
heid van het dorp is debet aan 
een en ander. Vervolg pagina 5 Reddingsbrigade gered 
De Landrover van de reddingsbrigade werd door te hulp schietende 
visventers weer op het droge getrokken, nadat deze iets te ver in het 
water was geraakt. (Foto: OvM Fotografie) 
Zomertijd 

In de nacht van zaterdag op 
zondag moet de klok om 2 
uur een uur worden vooruit 
gezet, dus van 2 naar 3 uur 
(ezelsbruggetje: in het VOOR- 
jaar gaat de klok een uur 
VOORuit). 

De zomertijd begint tegen- 
woordig op de laatste zondag 
van maart en eindigt op de 
laatste zondag van oktober. 
In 2005 valt het begin van de 
zomertijd op 27 maart voor de 
zesde maal sinds de herinvoe- 
ring van de zomertijd in 1977 
samen met Pasen. Druk bezochte 
open dag Bom- 
schuit Bouwclub 

De Zandvoortse Bomschuit 
Bouwclub hield zaterdag in 
hun gebouw aan de Tolweg 
10a open huis, waarvan door 
circa honderd belangstellenden 
gebruik is gemaakt. Onder de 
bezoekers waren ook een aantal 
gemeenteraadsleden. 

De Bomschuit Bouwclub toonde 
een deel van de uitgebreide 
collectie. Onder de getoonde 
modellen was die van de uit 1913 
daterende vooroorlogs waterto- 
ren en van de watertoren die we 
thans nog terugvinden aan de 
Thorbeckestraat maar ook een 
fraai model van het voormalige 
Paviljoen Zuid, het gebouw van 
het huidige Gemeenschapshuis 
toen het nog dienst deed als 
schoolgebouw. Vervolg pagina 5 URGERLIJKE STAN 12 maart - 18 maart 2005 Ondertrouwd 

Cordes, Hendrik en: Kimsma, Sonja Nicole. 
Dersigni, Guy Louis en: Pol, Marieke. 

Gehuwd 

Werkheim, Alexander Gerry en: Dommerholt, 

Willemina Albertha. 

Hendriks, Richard Cornelis en: van der Most, Monique. 

Geboren: 

Kjell, zoon van: van de Kerkhof, Martinus Maria en: 
Strengholt, Angela Hélène. 

Isabel Anna, dochter van: van den Brink, Mathijs en: 
Ketz, Esther Simöne. 

Overleden 

Bijwaard geb. de Groot, Johanna Maria, oud 80 jaar. Water standen Familieberichten Dankbaar voor de liefde waarmee hij ons omringde, 

delen wij u mee dat van ons is heengegaan mijn 

lieve man, onze zorgzame vader en fijne opa 

Joop Driehuizen 

16 oktober 1925 f 14 maart 2005 

Wij zullen zijn warmte missen. 

Uit aller naam: 

M.E. Driehuizen - Zwemmer 

Corresp o ndenti eadres : 

Van Stolbergweg 1 9 

2042 NW Zandvoort 

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden IS^ I BOUDEWIJN'S VlSSERVICE 

www.boudewijnsvisservice.nl Maart 


Laag 
water 


06 

Hoog 
water 


- 12204845 

Laag Hoog 
water water 


Laag 
water 


Do 


24 


^^| 


03.05 


10.44 


15.09 


23.40 


Vr 


25 


- 


03.36 


11.26 


15.46 


- 


Za 


26 


00.20 


03.58 


11.44 


16.08 


^^| 


Zo 


27 


00.20 


04.31 


12.14 


16.42 


- 


Ma 


28 


00.34 


05.06 


12.54 


17.17 


^^| 


Di 


29 


01.16 


05.37 


13.29 


17.56 


- 


Wo 


30 


01.46 


06.15 


13.55 


18.32 


^^| 


Do 


31 


02.20 


06.52 


14.46 


19.18 


_ Monuta tf Westerveld en Van Beek {# 

Uitvaartzorg en -verzekeringen /^^H 
Uitvaartcentra: 
Hoofddorp, 

Bornholm 54, 

Tel (023) 562 70 10 

(tevens kantoor) 

Nieuw- Ven nep, 

Bosstraat 7, 

Tel: (023) 562 70 10 

Bennebroek, 

Rijksstraatweg 113, 
Tel: (023) 584 16 82 

Meer Informatie? 
Bel ons gerust 

Goed, betrouwbaar 
en voordelig! Uit zorg voor degenen die straks achterblijven, 

heb ik een basis-natura-uitvaartverzekering afgesloten. 

Voor een éénmalige afkoopsom 

van € 2.695,- (prijspeil 2005) wordt mijn begrafenis 

of crematie te zijner tijd verzorgd zoals afgesproken. 

(Een vergelijkbare standaard uitvaart kost tegenwoordig 

al gauw €3.750,-). 

BEL GRATIS 0800-022 45 35 UH Uitvaartcentrum Haarlem 

Parklaan 36,2011 KW Haarlem, telefoon (023) 532 87 50 

Altijd directe hulp bij overlijden © 
DONDERDAG 24 MAART (Witte Donderdag) 
Hervormde Kerk, Kerkplein 
19.30 uur ds. mr. J.W. Verwijs 

Hervormde Adventskerk 

Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout 
19.30 uur ds. M. Smalbrugge 

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht 

19.00 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet 

VRIJDAG 25 MAART (Goede Vrijdag) 
Hervormde Kerk, Kerkplein 
19.30 uur ds. mr. J.W. Verwijs 

Gereformeerde Kerk, Juliana weg 

19.30 uur mw. dr. M. van Veen uit Amsterdam 

Hervormde Adventskerk 

Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout 
19.30 uur ds. M. Smalbrugge 

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht 

10.00 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet 

RK Parochie Antonius & Paulus 

Sparrenlaan 9, Aerdenhout 

15.00 uur pastor D. Duijves en C. van Polvliet 

ZATERDAG 26 MAART 
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht 
Paaswake: 22.00 uur pastores D. Duijves en 
C. van Polvliet 

RK Parochie Antonius & Paulus, 

Sparrenlaan 9, Aerdenhout 

Paaswake: 20.00 uur pastor D. Duijves en 

C. van Polvliet 

Nieuw Unicum, Stilte Centrum Meeuwenhof, 

Zandvoortselaan 165 
10.45 uur mw. ds. P. Renes 

ZONDAG 27 MAART (Eerste Paasdag) 
Hervormde Kerk, Kerkplein 
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs 

Gereformeerde Kerk, Juliana weg 

10.00 uur drs. R.C.Th. Ootjers uit Zaandam 

Hervormde Adventskerk 

Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout 
10.00 uur ds. M. Smalbrugge 

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht 
10.30 uur pastor D. Duijves 

RK Parochie Antonius & Paulus, 

Sparrenlaan 9, Aerdenhout 
10.30 uur pastor C. van Polvliet Bibliotheek Zandvoort 
Openingstijden 


maandag: 


14.00 -20.00 uur 


dinsdag: 


14.00- 17.00 uur 


woensdag: 


10.00 -17.00 uur 


donderdag: 


14.00- 17.00 uur 


vrijdag: 


10.00 -12.00 uur 
14.00 -20.00 uur 


zaterdag: 


10.00 -14.00 uur Zandvoortse Courant • nr. 8 • week 12 • 24 maart 2005 Actueel CDA wil plannen Middenboulevard aanpassen 
Het plan dat CDA-fractieleider Gert Jan Bluijs 10 maart presenteerde 
is gebaseerd op de 'Nota van uitgangspunten Midden Boulevard juli 
2002' en de 'Structuurschets december 1996'. Het CDA gaat uit van 
een minimale sloop van bestaande woningen, een zo maximaal mo- 
gelijke toeristisch-economische invulling, beperking van het finan- 
ciële risico en haalbaarheid waardoor makkelijker subsidies kunnen 
worden binnengehaald. Ook het realiseren van parkeerplaatsen ten 
behoeve van toeristen en bewoners krijgt aandacht. De 'Polen' 

De 'polen' het plein rond het 
Palace Hotel, het Badhuisplein 
en het 'Watertorenplein' krijgen 
prioriteit Het gebied tussen de 
eerste twee polen - de omgeving 
van het Favaugeplein en de Vuur- 
boetstraat en omgeving zullen 
op welstand gebracht worden, 
waarbij woningen en hun om- 
geving vernieuwd en verbeterd 
moeten worden. Het Ruimtelijk 
Functioneel Plan Middenboule- 
vard maart 2005 is uitgangspunt. 
Dat plan moet aangepast wor- 
den, waarna één bestemmings- 
plan kan worden ontwikkeld. 
Samenwerking en consensus met 
alle belanghebbenden staat cen- 
traal. 

Onderdelen 

In de CDA-plannen zal het 
'Strandhotel' gerenoveerd wor- 
den. De uitbouwen worden 
vervangen ten behoeve van uit- 
breiding van Hotel Zuiderbad. 
De bebouwing aan de Vuurboet- 
straat en Thorbeckestraat blijft 
behouden. Het tussenliggende 
gebied zal op welstand gebracht 
moeten worden. Garageboxen 
en schuren worden vernieuwd 
of vervangen door parkeergele- 
genheid op het Watertorenplein, 
waar nieuwbouw gerealiseerd 
kan worden langs de randen, 
waaronder een boothuis voor 
de KNRM. Op het maaiveld kan, door particulier initiatief, een par- 
keergarage gebouwd worden. De 
Watertoren blijft behouden met 
een beperkte aanbouw. 
Nagegaan moet worden of het 
casino ingepast kan worden in 
de herinrichting van het Badhuis- 
plein. Daarbij wordt gedacht aan 
een hotel met 'welness' accom- 
modatie. Door het behouden 
van een royale doorgang blijft de 
relatie tussen het dorp en de zee 
intact. 

Favaugeplein 

De flats op het Favaugeplein moe- 
ten volgens het CDA behouden 
blijven en worden gerenoveerd. 
De zeekant moet speelser inge- 
richt worden, als flaneerboule- 
vard met mogelijk een fietspad. 
Op het maaiveld, het huidige par- 
keerdeel van het plein, stelt het 
CDA voor een parkeergarage met 
twee lagen te bouwen. 
De vrijstaande woningen aan 
Burg. Engelbertstraat mogen 
niet gesloopt worden. De straat 
blijft een verkeersader met een 
aangepast wegprofiel. Het pand 
van Dirk v.d. Broek moet worden 
vernieuwen worden. Het parkeer- 
terrein van de supermarkt moet 
herontwikkeld worden voor wo- 
ningbouw. 

Van Fenemaplein e.o. 

Op de plaats van de Passage, in 
plaats van de huidige laagbouw ARTOON Hans van Pelt pasen in zandvoort 
1 ro, N^feS^ 


Os \. 
s^&fe^ 


Beknopte uitleg 
CDA plan voor de 
Middenboulevard. 


^v^ - met commerciële bestemming, 
zullen woningen gebouwd wor- 
den met twee bouwlagen en 
eventueel inrichten als senioren- 
woningen of eenpersoonshuis- 
houdens. De huidige bedrijven 
moeten op één van de polen 
opnieuw worden gevestigd. De 
flatgebouwen rond het Burg. 
Van Fenemaplein worden be- 
houden. Voor dit gezichtsbepa- 
lende gedeelte en bij de pool 
'Palaceplein' aansluitende deel 
van de Middenboulevard, kan 
het door de bewoners aange- 
reikte idee van stedenbouwkun- 
dige Ruigrok benut worden. Overkapte passage 

De parkeergarage onder het Van 
Fenemaplein moet behouden 
blijven. Het CDA wil op de locatie 
van het voormalige Dolfirama, 
afhankelijk van de behoefte, wo- 
ningen of toeristisch-economische 
invullingen realiseren. Een over- 
kapte passage als doorloop naar 
het strand vanaf het NS-station, 
met invulling van winkels en/of 
woningen, moet de entree van 
Zandvoort worden. De thans daar 
gevestigde bedrijven wil het CDA 
elders op de Middenboulevard 
onderbrengen. Hotel Cocarde 
gesloopt 

Vorige week is een begin ge- 
maakt met de sloop van het 
voormalige hotel Cocarde aan 
de Hogeweg. Het gaat plaats 
maken voor een modern ap- 
partementencomplex. Voordat 
er met de sloop begonnen kon 
worden was er een aantal be- 
zwaarschriften ingediend. De 
rechtbank in Haarlem heeft zich 
over de zaak gebogen en de be- 
zwaren ongegrond verklaard. 
De rechter heeft tevens geoor- 
deeld dat de bouwvergunning 
terecht is verleend. 

Ton van Heemst, woordvoerder 
van de gemeente: 'Ondanks de 
bezwaren, bleef de gemeente 
van mening dat zij terecht de 
bouwvergunning heeft ver- 
leend. Het is niet meer dan 
normaal dat burgers, die het 
daar niet mee eens zijn, dit la- 
ten toetsen door de rechtbank. 
Deze heeft nu ons standpunt 
bevestigd.' Uiteraard is Juridise- 
ring van de samenleving een ge- 
Het nieuwe complex. 

geven waar overheden rekening 
mee hebben te houden. 

Verrijking 

Remo de Biase, architect van het 
project: "Voor het ontwerp heb ik 
me laten inspireren door de om- 
geving van de locatie. Het gebouw 
wordt opgetrokken in een warm 
terra metselwerk en getooid met 
een zinken dak. De uitstraling is 
als van een grote luxe villa, met 
als hart de hoge boogvormige 
toegangspoort. Ook aan de ach- 
terzijde van het gebouw is er aan- 
dacht voor de afwerking. Het dak 
van de parkeerkelder wordt voor- 
zien van een daktuin, wat zorgt 
voor een prettig uitzicht voor de 
bewoners en omwonenden. Het 
gebouw zal een verrijking voor de 
buurt zijn." Verwacht wordt dat 
het complex in het voorjaar van 
2006 opgeleverd zal worden. Pasen in Zandvoort 

Grinnikend staan we erin te 
knijpen. In de plastic Paas 
piepbeesten. Mijn vriendin 
en ik. Er zijn lammetjes. En 
kuikentjes. Haantjes zijn er 
ook. "Ik neem er één voor 
m'n kleindochters. Welke zal 
ik nemen? Die haan is wel 
leuk. Toch?" 

Als je op de voorkant drukt 
komt er geluid uit. Blaten, 
kraaien en tokken. Om de 
beurt knijpen we. Een ka- 
kofonie van geluidjes klinkt 
door de winkel. We hebben 
pret. Wat schichtig om ons 
heen kijkend. "Mijn klein- 
zoon is er al veel te groot 
voor". Zeg ik spijtig. "Ik 
neem twee lammetjes", be- 
slist mijn vriendin. "Wat zul- 
len ze het leuk vinden". 
Steeds vroeger zie je de 
Paasartikelen in de winkels. 
Weken tevoren staat alles al 
uitgestald. Opdat- wij- toch- 
maar- gaan kopen. De win- 
kels liggen er vol mee. Grote 
eitjes, kleine eitjes. Choco- 
lade kuikens, hazen. Nóg 
grotere kuikens en hazen. 
Van chocolade of schuim. 
Maar de prachtig opgesierde 
Paaseieren mis ik. De met de 
hand gemaakte kunstwerk- 
jes. Van heel vroeger. Waar 
je niet aan durfde komen. 
Zo mooi! Eens kreeg ik er 
elk jaar één. Met Pasen. Van 
mijn schoonvader. De klein- 
kinderen kregen ook zo een 
ei. Ietsje kleiner. Onderscheid 
moet er zijn. Eerste Paas- 
dag mocht de doos er pas 
af. Pasen! Het feest van een 
nieuwe jurk. Of nieuwe (lak) 
schoenen. Alleen voor zon- 
dag. Door de week droeg je 
'ouwe' kleren. Het schiet al- 
lemaal door me heen terwijl 
ik in die Paas beesten knijp. 
Nu heb je 'verrassingseie- 
ren'. Het hele jaar door. Hele 
drama's spelen zich af bij de 
kassa's. Omdat een kind zo 
een 'verrassingsei' wil. Het 
(soms) niet krijgt. Ze worden 
zelfs als traktatie gegeven. 
Die 'verrassingseieren'. Op 
school. Een dure grap. Mijn 
moeder zag me aankomen. 
Uitdelen mocht. Eén toffee 
per kind. Eén paaseitje. Meer 
kon er niet af. Nu krijgen ze 
een zak vól. Nou ja. Tijden 
veranderen. Oma's ook! 

LLenJu BrufnMt $>*s^ 
Wat kunt u tijdens Pasen in en 
om Zandvoort ondernemen? I • Op tweede Paasdag is bij strandpaviljoen Skyline, 
nummer 13, het zo langzamerhand traditionele 
paaseieren zoeken. Het evenement begint om 
12.00 uur. 

• In het Zandvoorts museum Swaluëstraat 1 is er 
een expositie "Beelden en schilderijen" van Jan F. 
van Beelen. Openingstijden woensdag t/m zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur 

• Het Strand, Zee en Juttersmu-zee-um, Strandweg 
2, is beide Paasdagen open van 1 2.00 tot 1 6.00 uur. 
Info: 023-5712221 

• Op 26 en 28 maart zijn er Paasraces op Circuit 
Park Zandvoort. 

• Door de VW wordt er in Zandvoort een 
verrassende "Sloppies wandeling" georganiseerd 
onder leiding van een gids. Vooraf bespreken is 
gewenst. lnfo:023-57 17947 

Ook in de regio is met Pasen veel te doen. 

Musea 

• Op 26 maart is er speciaal voor kinderen in de 
leeftijd van 7 t/m 11 jaar "Paaseischilderen" in 
het Frans Hals museum in Haarlem. De tijden zijn 
van: 11.00-13.00 uur en van 14.00-16.00 uur de 
entreeprijs is 10 euro, incl. materiaal en limonade. 
Reserveren en info: 023-51 1 5775 

• Het museum De Cruquius, Cruquiusdijk 27, 
is tijdens de Paasdagen open vanaf 11.00 tot 
17.00 uur. In het voormalig stoomgemaal zijn 
er voor jongeren educatieve activiteiten. Er is 
een verkleedkist en er zijn diverse speurtochten 
vanaf 7 t/m 16 jaar. Voor kinderen tot 6 jaar is de 
entree gratis. Vanaf van 6 tot 18 jaar bedraagt 
de entree 2 euro en voor volwassenen 4 euro. 
Info: 023-5285704 • Het oudste museum van Nederland, het Teijlers 
museum, heeft tot 8 mei de grootste tentoonstelling 
van Boudewijn Büch. Het museum organiseert rondom 
deze tentoonstelling een aantal evenementen en 
activiteiten voor jong en oud. Elke zondag is er 
onder het motto "Zwaan kleef aan" om 14.00 een 
gratis rondleiding voor de individuele bezoeker. 
Toegangsprijs: volwassenen 5,50 euro, kinderen tot 
5 jaar gratis en vanaf 5 tot 18 jaar 1 euro. Open: 
dinsdag t/m zaterdag 10.00 tot 17.00 uur en zon- en 
feestdagen van 12.00 tot 17.00 uur. 

Creatief en actief 

• Niet voor kinderen geschikt. Op zondag 27 maart 
is er in Spaarnwoude een f ietsexcursie. De start is om 
11.00 uur vanaf Spaarndammerdijk bij het haventje 
Spaarnwoude. Aanmelden: 023-5274950 

• Op 28 maart kunnen de kinderen paaseieren zoeken 
bij de Kinderboerdeij Schoterhoeve Haarlem-Noord 
(naast Haarlem stadion) 

• Op 26 en 27 maart is er het grootste 
Paasvoetbaltoernooi van Europa "Holland Easter 
Classis 2005" op ca. 25 voetbalvelden in Haarlem. Info: 
023 5291155 

Natuur 

• Houdt u van bloemen? Dan kunt u vanaf 24 maart 
weer naar de Keukenhof. Openingstijden dagelijks 
van 8.00 tot 19.30 uur. 

• Er is op 2e Paasdag, 28 maart een Paaswandeling 
in de Thijsse's hof van 13.00 tot 16.00 uur. Er wordt 
speciale aandacht gegeven aan de Stinzenplanten. 
Ingang: Thijsse's hof, Mollaan, Bloemendaal (achter 
het pannenkoekenhuis). 
Rommelmarkt voor Sri Lanka Op 26 en 27 maart aan- 
staande, de zaterdag voor 
Pasen en de eerste Paasdag, 
is in wijkgebouw 'Hof van 
Eden', Muiderslotweg 222- 
224 in Haarlem (noord), 
een rommelmarkt waarvan 
de gehele opbrengst ten goede komt aan een pro- 
ject om twee scholen op 
Sri Lanka te steunen. Sri 
Lanka is een van de landen 
die door de, alles vernieti- 
gende, tsunami van twee- 
de Kerstdag 2004 hard 
is getroffen. De rommel- markt is niet toegankelijk 
voor handelaren. Het is dus 
een echte rommelmarkt en 
is geopend van 10.00 uur 
tot 16.00 uur. Er zullen al- 
leen nette, gave zaken te 
koop worden aangeboden. 
Indien er nog Zandvoorters zijn die eventueel wat spul- 
len (die aan de bovenstaan- 
de criteria voldoen) wil- 
len doneren, dan kunnen 
zij contact opnemen met 
Esther Groenheide, Tollens- 
straat 31 in Zandvoort. 
Telefoon: 023-5473744 ( 


-OLOFON 

1 


\ 


Verschijnt iedere donderdag en 


wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld! 


Kantooradres: 
Bladmanager: 


Druk: 


Hogeweg 32 
Gillis Kok 


Boesenkool Krantendruk B.V. 


2042 GH Zandvoort 
Tel. 06 -460 460 26 


Castricummerwerf 23-37 


Tel & Fax 023 -5732 752 
Email: gillis® 


1901 RWCastricum 


Email: redactie® 
zandvoortsecourant.r 


il 


zandvoortsecourant.nl 


Verspreiding en nabezorging: 


Centrale redactie: 


Verspreid Net B.V. 


Advertentie acquisitie: 
Joop van Nes 


Voor nabezorging 


Letty van den Brand 
Tel. 06- 144 826 85 


uiterlijk vrijdag 14.00 uur 


Tel. 06 -434 297 83 
Email: joop® 


bellen: Tel. 0251 -674433 


Email: Letty® 
zandvoortsecourant.r 


il 


zandvoortsecourant.nl 


Uitgever: 


advertenties® 
Opmaak: 


V.o.f. Zandvoort Press 


zandvoortsecourant.nl 
Fast Company 
Duinstraat 8 


Oplage: 
2042 HC Zandvoort 
t/es en lof teksten uit deze 


9.250 exemplaren 
Het gebruik van adverten 


Internet 
uitgave is niet toegestaan 
ming van de uitgever. 


zonder 


uitdrukkelijke toestem- 


www.zandvoortsecourant.nl 

NOG ÉÉN WEEK! 

U heeft nog een week om alle woorden te 
verzamelen voor de door de Zandvoortse 
Courant georganiseerde paaspuzzel. 

Wanneer u alle woorden in de juiste volgorde legt, 
ontstaat de slagzin die wij zoeken. Geef vervolgens 
nog het juiste antwoord op de vraag: 

Wanneer verscheen er voor het eerst een 
krant in Zandvoort? 

M 
Stuur de antwoorden naar: •- 
Zandvoortse Courant 

Hogeweg 32, 2042 GH Zandvoort 
of: info@zandvoortsecourant.nl. 

De actie loopt tot en met 30 maart en de oplossingen 
dienen uiterlijk 31 maart bij de redactie binnen zijn. 
De prijswinnaars worden bekend gemaakt in de Zandvoort- 
se Courant van 15 april 2005. 

De volgende ondernemers hebben 

prijzen beschikbaar gesteld voor de paaspuzzel: 

(in alfabetische volgorde) 

Restaurant Dubrovnik — 

Fles wijn van het huis bij een diner 

Restaurant Fong Lie 

Chinees diner voor 2 pers. 

IJzerhandel Zantvoort — 

Terrasverwarming a 199,00 

De Kippetrap 

Magnum Spaanse Champagne 

P. van Kleeff 

Waardebon a 25,00 

Mazzelmarkt 

Kadomand a 25,00 ~ 

Restaurant Meijershof 

Weekmenu voor 2 pers. 

MP Coiffures, Kapper 

Knippen, wassen, föhnen a 40,00 

Radio Stiphout 

DVD speler a 99,00 

Strandpaviljoen Trefpunt Annette 

Strandbedden abonnement voor 2 pers. 

Zandvoort Optiek 

Zonnebril a 129,00 
Tot slot: 

Zandvoortse Courant 

10 modieuze Sekonda horloges iiLJ /iMl ! tun e té* 
De Zandvoortse Courant 

is op zoek naar goede en 

enthousiaste bezorgers 

Uitstekende vergoeding! 

Bel Verspreidnet: 0251-67 44 33 

of mail naar info@zandvoortsecourant.nl Ook mogelijk als vakantiebaantje! Vervolg van pagina 1 Opening strandseizoen 2005 in teken van samenwerking Besluiten 

Van der Heijden vindt het "jam- 
mer dat men er op die manier over 
schrijft". Maar, voegt hij eraan toe, 
"dat zijn we gewend van die lan- 
delijke kranten". De burgemeester 
lucht zijn hart: "Je moet met z'n al- 
len de durf hebben de handen in 
één te slaan om de kwaliteit aan 
te pakken." Negatieve publiciteit 
wijt hij niet altijd aan een journa- 
list: 'neen, het ligt ook wel aan ons 
zelf. Van der Heijden roept ieder- 
een op die discussie aan te gaan. 
"Het wordt tijd dat we samen be- 
sluiten gaan nemen, in dienst van 
de kwaliteitvan Zandvoort". 

Opvoeden 

De strandpachters hebben duur- 
zaam ondernemersschap hoog in 
het vaandel. "Dat begint bij je- 
zelf," meent Hanneke Mei. Zo een 
gedegen aanpak betekent niet 
alleen aanpassingen in en rond 
de strandpaviljoens. "Ook moe- 
ten we de toeristen opvoeden. 
Met ondermeer afvalzakjes dient 
ook de strandgast aangespoord 
te worden bewust met zijn omge- 
ving om gaan." 

Themamaanden 

De promotie van Zandvoort krijgt 
een nieuwe aanpak met 'ambassa- deurs'. Zij zijn het aanspreekpunt 
voor de ondernemers. "Zij brengen 
je zaak aan de man," verklaart Mei. 
Voorts wordt aan elke maand een 
thema verbonden: van een Fiets- 
maand tot aan een Familiemaand 
aan toe. Helaas, zwijgt de promo- 
tiewebsite hierover. 

Uniek Zandvoort 

Kleurige aanplakbiljetten moe- 
ten meer bekendheid geven aan 
ondermeer de website www.info- 
zandvoort.nl. Deze geeft echter ka- 
rige informatie over de paviljoens. 
Terwijl het juist in vergelijking met 
andere Nederlandse badplaatsen 
uniek is dat Zandvoort een rijk 
strand leven kent waarbij ieder 
strandpaviljoen zijn eigen sfeer 
heeft. Een ander uniek voordeel 
van Zandvoort wordt niet uitge- 
buit. Op het strand zijn speciale 
strandrolstoelen gratis te leen, ter- 
wijl elders langs de Nederlandse 
kust deze slechts tegen betaling te 
leen zijn! 

Concurrenten 

Om de nieuwe slogan 'Zandvoort 
zegt het voort' een belangrijke 
draagwijdte te geven is het offen- 
sief 'Bereikbaarheid Kust' van groot 
belang. Zeker gezien de constate- 
ring in het artikel: "Elk jaar groeit 
Burgemeester van der Heijden 
opent het strandseizoen 2005. 
(Foto: OvM Fotografie) weliswaar het bezoek, maar alle 
concurrenten aan de Nederlandse 
kust groeien harder". Daarom is 
samenwerking binnen en vooral 
rond Zandvoort bitter hard no- 
dig. 

Ton Timmermans Vervolg van pagina 1 Druk bezochte open dag Bomschuit Bouwclub Particulier bezit 

Ook de schelpenkarren met 
paard en de handwagens van 
de visverkopers behoren tot de 
collectie waarvan een deel zijn 
ondergebracht in onder andere 
het Zandvoorts Museum aan het 
Gasthuisplein terwijl ook veel 
werk van de Bomschuit Bouw- 
club in particulier bezit is omdat 
de vereniging ook modellen in 
opdracht maakt. 
(Foto: OvM Fotografie) Uiteraard waren er zaterdag mo- 
dellen van diverse (vissers)schepen 
te bewonderen, waar onder een 
bomschuit, de ZVT 1, waaraan de 
club, die zevenentwintig jaar ge- 
leden na een artikel in het Zand- 
voorts Nieuwsblad op initiatief 
van wijlen Anton Steen, Ir. Chris 
Wagenaar en Jozef Bluijs werd 
opgericht, de naam te danken 
heeft. 

Voorzitter 

Jozef Bluijs was de eerste voorzit- 
ter en is dat nu nog steeds. Een 
unieke situatie, waaruit blijkt hoe 
constant de thans uit vijfentwin- 
tig leden bestaande vereniging 
is. Het ledenbestand varieert van 
jong tot oud en ook leden vanuit 
Noordwijk maken deel uit van het gezelschap, dat de historie van 
Zandvoort, de zeevaart en de 
visserij vastlegt in diverse fraaie 
schaalmodellen waaraan menig 
uurtje handvaardigheid met veel 
enthousiasme wordt besteed. 
Naast Jozef Bluijs wordt het 
dagelijkse bestuur van de Zand- 
voortse Bomschuit Bouwclub ge- 
vormd door Christien Kemp en 
Rob Bossink. De leden komen op 
dinsdag bij elkaar van 14-16 uur 
en van 19-22 uur. Wie een kijkje 
wil komen nemen is van harte 
welkom op de clubavonden van 
deze bijzondere vereniging, die 
in 1977 is voortgekomen uit het 
Genootschap Oud Zandvoort, 
dat dit jaar het 35-jarig bestaan 
hoopt te vieren. Vervolg van pagina 1 

Lionsclub Zandvoort bestaat 40 jaar Professioneel vervoer 

Naast dit professionele vervoer 
zullen ook de leden van de Lions- 
club met eigen auto's de mensen, 
die niet voldoende mobiel zijn, 
van en naar hun woning bren- 
gen. Voor een aantal van de be- zoekers zal er een mogelijkheid 
zijn om een bezoek te brengen 
aan het Zandvoorts Museum. 
Zij zullen daar door een profes- 
sionele gids worden rondgeleid. 
Uiteraard zullen de leden van Li- 
onsclub Zandvoort voor een 'natje en droogje' zorgen, zodat het 
hun gasten deze middag aan 
niets zal ontbreken. Bent u in 
het bezit van een pas 65 en wilt 
u deze middag ook meemaken 
dan kunt u zich aanmelden bij 
J.W. Verwijs, telefoon: 023 - 
5719695 of via een e-mail naar: 
j.w.verwijs@zonnet.nl 
MET OOG EN OOR 
DE BADPLAATS DOOR # Gasthuisplein 

Pasen valt dit jaar erg vroeg 
en de winterse dagen aan het 
begin van deze maand hebben 
ook voor vertraging gezorgd. 
Het zijn twee argumenten die 
door de gemeente en de aan- 
nemer gebruikt kunnen wor- 
den om aan te geven waarom 
het Gasthuisplein met Pasen 
niet klaar is. Het wordt nu eind 
april, staat op de gemeentelijke 
website. Als het dan nog maar 
lukt voor Koninginnedag. Naar 
de ondernemers op het plein 
wordt (nog) niet omgekeken. 
Het is geen prettig vooruitzicht 
voor een ondernemer om te 
weten dat op een moment dat 
er eindelijk weer wat mensen 
naar Zandvoort komen, je be- 
drijfspand wordt omgeven door 
zand, losse stenen en slecht 
begaanbare straten. Het is niet 
aanlokkelijk voor de toerist om 
er een kijkje te gaan nemen. 
Zouden er nu niet een paar 
voorzieningen getroffen kun- 
nen worden, die het toch nog 
aantrekkelijk maken om ook 
een kijkje te gaan nemen op het 
Gasthuisplein? 

Hekwerk 

Nu we het toch over het Gast- 
huisplein hebben. De vraag leeft 
in het dorp of het enkele jaren 
geleden speciaal gemaakte 
smeedijzeren hekwerk rond de 
tuin voor het Zandvoorts Mu- 
seum nog zal terugkeren of dat 
'Klaas Koper', collega omroeper 
Floris Molenaar en visloopster 
Arendje van der Mije daar on- 
beschermd blijven staan. Een 
andere vraag is waar de steen- 
tjes blijven die ook pas een aan- 
tal jaren een karakteristiek pad 
vormden in het museumtuintje, 
dat nu helaas verdwenen is! 
Kunnen hekwerk en steentjes 
niet gebruikt worden voor de 
nieuwe plaats van de dorps- 
pomp op het hofje? 

Zandvoort 700? 

'Zandvoort bestaat dit jaar 700 
jaar. We gaan eens even bij de 
VW informeren wat er alle- maal te doen is. Misschien gaan 
we dan nog wel een weekje 
naar Zandvoort'. De oplettende 
lezer zal denken die is ... Toch 
zou het kunnen gebeuren, dat 
er tijdens de komende Paasda- 
gen toeristen zijn die bij de VW 
komen informeren naar het 
programma van Zandvoort 700, 
want op de verkeersrotonde bij 
de circuitingang staat nog altijd 
het bord met het door Marian- 
ne Rebel ontworpen logo. Om 
misverstanden te voorkomen 
kan het misschien voor Pasen 
nog even weggehaald worden? 
Overigens wapperen er her en 
der in het dorp ook nog een 
aantal Zandvoort 700 vlaggen. 

Website genomineerd 

De oproep in deze rubriek om 
de website van de gemeente 
Zandvoort te nomineren voor 
de Webwijzer Award 2005 
heeft succes gehad. Het troetel 
kind van Ton van Heemst en 
Danny v.d. Reep, de communi- 
catie medewerkers van onze 
gemeente, komt in aanmerking 
voor de prijs, die gisteren tijdens 
de Kennismarkt Elektronische/ 
Andere Overheid in Den Haag 
door minister Thom de Graaf is 
uitgereikt. Dank aan allen die 
de moeite hebben genomen 
'onze' site te nomineren. 

Opvolgers 

Zoals we een paar weken gele- 
den melden, heeft het er naar 
uitgezien dat het Dorpsomroe- 
persconcours en het Shantyko- 
renfestival dit jaar geen door- 
gang zou vinden, omdat de 
organisatie er mee gestopt was. 
Jammer, vonden Maaike Koper, 
Theo Verburgt en Ben Zonne- 
veld. Samen met Klaas Koper, 
hebben zij de koppen bij elkaar 
gestoken en gaan deze twee 
evenementen organiseren. Za- 
terdag 24 september van 14.00 
tot 17.00 uur op het Kerkplein 
het Zandvoortse Dorpsomroe- 
persconcours en op zondag 25 
september vanaf 12.30 uur het 
Shanty/Zeemansliederenfesti- 
val. 
(Foto: OvM Fotografie) 


Paasbrunch! 

Kom met de hele familie "Paasbrunchen"! ! 
Ie Paasdag v.a. 11.00 uur 

€19,50 p.p. 
Bel om te reserveren: 023-5738855 

Een gezellige ambiance en uitzicht op zee 
dus neem de hele familie ook maar eens mee. 

Boulevard Barnaart 22 • 2041 JA Zandvoort • 023 - 5738855 

(gehele jaar geopend, dinsdag gesloten) 
<M> ONNO VAN MIDDELKOOP 

FOTOGRAFIE 

Fotoreportages op maat voor Particulieren 

Mensenfotografie: evenementen als een huwelijk, 

reünie, feest, bijeenkomst of een activiteit 

op ongedwongen wijze vastgelegd tegen een 

vriendelijke prijs. Portret- en castingfoto's op 

locatie. 

Objectfotografie: verkoopfoto's van uw huis, auto, 

boot, kunst Restauratie én nieuwe afdrukken van 

uw oude of beschadigde foto's. Bedrijven 
Professionele foto's: 

- voor uw website, bedrijfsblad, 
brochures én marketingtoepassingen 

-van uw evenementen, bijeenkomsten, personeel 

en producten 
-scherpe prijsstelling 

- levering zowel digitaal als op fotoafdrukken Email: info@ovmfotografie.nl • Telefoon: 06 4132 8762 
'xKippötïiap 

OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN 

MAANDAG GESLOTEN 
ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100 BENELLY-DRANKEN 

Wij hebben een zeer 

groot assortiment 

b.v. 175 verschillende 

Whisky's 

Slijterij van Elly en Ben Maas 

Zeestraat 28 
Tel. 023-5737550 

vlees specialist - traiteur Geldig van donderdag 24 maart t/m woensdag 30 maart 
v > aas>s>feolalltelte\A, ^ioos 

Fondue / Gourmet schotels 

Kogelbiefstuk, varkenshaas, 

kipfilet, hamburgertjes en schaal ^^ C/\ 

vinkjes. per kilo vanaf I t jOU Provencaalse Zuiglamsboutrollade 

Ontbeende zuiglamsbout 

met verse knoflook en O VI f\ E 

verse provencaalse kruiden... pe r kilo ^TiwO Asperge Beenham schotel 

Witte en groene asperges, sappige 

beenham, gekookte eieren en 

Hollandaise saus. 500 gram Traiteur special 6,95 Paasschotel 

bestaande uit: 

8 gevulde eitjes met truffeltapenade en p er m f\w^ 

8 soesjes gevuld met beenhammousse schotel ^T y wO Grote Krocht 7 • Telefoon 023-5719067 

Zandvoortse Courant • nr. 8 • week 12 • 24 maart 2005 Circuit Park 
Zandvoort 

Door: Lienke Brugman Hans Ernst, ruim 16 jaar 
directeur Circuit Park Zandvoort 

Sommige ondernemers zijn echt niet meer weg te denken uit 
Zandvoort. Eén daarvan is Hans Ernst, bevlogen directeur van Circuit 
Park Zandvoort; recent getrouwd met I Fong Chi, mevrouw Ernst 
dus, net zo betrokken bij het Circuit Park als haar echtgenoot. 
Hans Ernst. (Foto: OvM Fotografie) 

Het huwelijk baarde in Zandvoort 
veel opzien mede door de levens- 
grote olifant met een bord; Just 
Married op zijn staart. Waarom 
die olifant? "Ik heb iets met cir- 
cussen", bekent Ernst, die zelfs 
een tijgeract in een kooi heeft 
uitgevoerd bij een optreden van 
het Staatscircus Moskou. 

Met zweet in de handen 

Weliswaar met het zweet in zijn 
handen maar toch... "Die tijgers 
zaten, tijdens de winterrecessie, 
hier onder de tribune. Elk jaar 
verlenen we het Staatscircus on- 
derdak, we hebben ze geadop- 
teerd. Ze verblijven op het circuit 
van oktober tot eind januari. Zo 
een circus heeft het nu eenmaal 
niet makkelijk, overwinteren is 
erg kostbaar voor ze. Wij heb- 
ben hier de mogelijkheid en de 
plaats om die overbrugging te 
maken, compleet met elektra 
(krachtstroom), water, toiletten, 
douches, afrastering en bewa- 
king, dat is allemaal al aanwezig. 
Als dank treden ze voor de Zand- 
voorters één keer per jaar op, 
dit keer op 16 en 17 april, schrijf 
maar alvast op. Nou, die tijgers 
zaten daar, ik kwam ze zo nu en 
dan voederen, ze kenden mijn 
stem en mijn reuk, heel belang- 
rijk. Maar samen in zo een kooi 
met die knapen is wel heel span- 
nend". 

Nederlands kampioen 

Enige spanning is Hans Ernst ech- 
ter wel gewend; 25 jaar heeft hij 
geraced in alle klassen. "Ik was Nederlands Kampioen in de VW 
Sirocco in 1984. In 1976 heb ik in 
de ex Hillman Imp gereden van 
Slotemaker". In oktober is Hans 
Ernst alweer 17 jaar directeur van 
'zijn' park. Na Hugenholz, Johan 
Beerenpoot, Jim Vermeulen en 
Peter Holm is hij de langst zitten- 
de directeur van het circuit en met 
veel plezier. Mijn hobby is mijn 
werk gaat bij Ernst nog steeds op 
en dat gaat verder dan een 40-uri- 
ge werkweek. "De Zandvoorters 
denken dat ik me alleen maar met 
racen bezig houd maar ze hebben 
er geen idee van wat er zich hier 
afspeelt", bromt hij. 

Totale controle 

"Het vak van circuitdirecteur is 
heel apart en divers, met veel 
disciplines. Bijvoorbeeld; het or- 
ganiseren van evenementen, het 
contact met politie, brandweer 
en artsen. Je moet ook technisch 
zijn: wat voor soort asfalt moet er 
gebruikt worden. Ook de onder- 
houdploegen moeten up to date 
zijn. De veegwagens, de rescue- 
wagens en nog veel meer materi- 
eel, het moet allemaal ter plekke 
functioneren. Ook contacten met 
de media moeten worden ver- 
zorgd, kranten, tijdschriften, TV 
en uitzendrechten. 

Wie denkt dat Circuit Park Zand- 
voort zich alleen met racen bezig 
houdt, heeft het mis. Er worden 
o.a. rijvaardigheidstrainingen ge- 
houden, met vrachtwagens bij- 
voorbeeld, kijken hoe zo een ko- 
los remt. Politie motoren worden OLITIEK OPZ-raadslid Cees Harms Voorzieningen ook in de wijken 

"In een vergrijzende samenleving is een partij speciaal voor ouderen een goede zaak", is de me- 
ning van Cees Harms, sinds 1998 actief voor de Ouderen Partij Zandvoort. Eerst als buitengewoon 
commissielid en sinds 2002 als lid van de gemeenteraad. De Ouderen partij kende in de jaren ne- 
gentig ook een landelijke exponent maar door interne verdeeldheid verdween die van de kaart. 
Zo niet in Zandvoort waar OPZ vanaf de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 drie zetels bezet. "In de afgelopen jaren is er 
voor de oudere inwoners het 
nodige tot stand gekomen. 
Zandvoort slaat geen slecht fi- 
guur als het gaat om voorzie- 
ningen voor de senioren. 

Het is nu zaak de mogelijkhe- 
den voldoende te benutten. 
De drempel om gebruik te ma- 
ken van de sociale faciliteiten 
moet nog lager worden. Daar- 
bij moet het Zorgloket een rol 
spelen", zegt Harms, die als 
geboren Zandvoorter de ou- 
dere inwoners en hun noden 
als zijn broekzak kent. 

Fusie 

Met grote belangstelling volgt 
Harms de totstandkoming van 
de fusie tussen het Aktivitei- 
tencentrum Zandvoort (AKZA) 
en de Stichting Welzijn Oude- 
ren Zandvoort (SWOZ). Zijn 
partij vindt het van groot 
belang dat daar een goed 
functionerende organisatie 
uit komt, die het hele wel- 
zijnswerk moeten begeleiden. 
Daarbij denkt Harms niet al- 
leen aan goede voorzieningen 
zoals er in Nieuw Noord gaan 
komen of aan een vestiging 
in het centrum. "We moeten wijkgericht gaan werken. Het 
moet zo zijn dat er in zoveel 
mogelijk wijken voorzieningen 
komen waarop de oudere mens 
dicht bij huis kan terugvallen. 
Dus ook in bijvoorbeeld Zuid en 
Oud-Noord moeten goede wijk- 
voorzieningen komen", zegt 
Harms, die daarbij niet alleen 
denkt aan voorzieningen op 
medisch en verzorgend gebied, 
maar waar ook aan het aspect 
veiligheid de nodige aandacht 
besteed wordt. "Ook de poli- 
tie moet in een wijk goed be- 
reikbaar zijn", zegt Harms, die 
wat betreft de uitvoering alle 
vertrouwen heeft in de kennis 
W/i 

Cees Harms. (Foto: OvM Fotografie) en ervaring op dit terrein van 
OPZ-wethouder Han van Leeu- 
wen. 

Stationslift 

Kijkend naar andere voorzie- 
ningen voor senioren en gehan- 
dicapten is Harms ingenomen 
met de komst van de lift bij het 
station. "OPZ heeft zich ingezet 
voor die lift. Jammer dat het zo- 
lang heeft moeten duren. Het 
blijft een taak van de overheid 
om zoveel mogelijk openbare 
plaatsen en gebouwen voor ie- 
dereen toegankelijk te maken", 
zegt de man die zijn hele leven 
in Zandvoort Zuid gewoond 
heeft en die komend op de fiets 
vanuit de Zuiderstraat, vrijwel 
dagelijks geniet van het uitzicht 
over Zandvoort met de Her- 
vormde Kerk als middelpunt. 
"Met de omgeving van de Post- 
straat moeten we zorgvuldig 
omgaan. Het kan niet zo zijn 
dat hoge gebouwen straks het 
karakteristieke beeld vanaf de 
Hogeweg op het dorp wegne- 
men", besluit Cees Harms, die 
ook na de verkiezingen van 
volgend jaar de Ouderen Partij 
Zandvoort nog graag vier jaar 
in de Zandvoortse gemeente- 
raad wil vertegenwoordigen. getest, waarom slippen ze nou 
als er hard wordt geremd? Arres- 
tatie teams oefenen 's nachts op 
het circuit en beproeven overval 
technieken. Autoclubs mogen 
ook gebruik maken van het cir- 
cuit. "Als ze hier hard kunnen 
rijden dan zullen ze het niet zo 
snel op de openbare weg doen. 
Het is een soort preventie. Oe- 
fenen in hard rijden (zoals nog 
in Duitsland mag) kun je alleen 
nog veilig op het circuit doen; 
een noodstop maken voor een 
pop die over de weg wordt ge- 
sleept, dat kan alleen maar hier 
op het circuit". 

600 Vlaggen 

Ook het milieu mag niet verge- 
ten worden. "Zwerfvuil moet 
worden opgeruimd, ook dat 
moet georganiseerd worden. 
Gemorste olie, banden en al het 
restafval moet veilig worden 
verwijderd. Ook de catering, een verhaal apart, moet worden gere- 
geld. Vlaggen, 600 stuks, gecon- 
troleerd. Zijn ze schoon en heel, 
de touwen en lijnen bevestigd, de 
jetonhaken in orde?" Ernst lacht: 
"Duizelt het je al? Ik kan nog wel 
even doorgaan hoor. Met bussen 
die georganiseerd moeten wor- 
den voor het vervoer van mensen 
van en naar de parkeerplaatsen. 
Allemaal zaken waar nooit bij stil 
wordt gestaan". 

Kom, genoeg gepraat, ik laat je 
de ziekenboeg zien". Met de lift 
komen we op de begane grond 
waar een apparatuur staat waar 
een ziekenhuis jaloers op zou zijn. 
Geschikt om operaties uit te voe- 
ren door gespecialiseerde artsen 
en traumatologen die bij elke race 
aanwezig (moeten) zijn. "Hier zie 
je de keerzijde van het directeur 
zijn, als je naar iemands huis moet 
om te vertellen dat het verkeerd is 
afgelopen", zegt Ernst zacht. Een bevlogen mens 

Het artikel wordt te lang om al- 
les te vertellen maar we kunnen 
trots zijn op ons circuit, niet zeu- 
ren over geluidsoverlast. 57 jaar 
bestaat dit paradepaardje al, met 
de Circuits International vlag in 
top. Vijftig gerenommeerde cir- 
cuits zijn er aan verbonden waar- 
onder de Nürnberg ring; Circuits 
van China, Maleisië en nu ook 
Bahrein. Optreden van het circus 
in april, met het Staatscircus Mos- 
kou; met Pasen de eerste races. 
Twee heel verschillende aspecten 
van het Circuit Park Zandvoort. 
Hans Ernst doet het beiden met 
groot plezier. Ik zei het toch al? 
Een bevlogen mens, al bijna 17 
jaar directeur van Zandvoorts 
prachtige circuit. Laten we er 
trots op zijn! Van SCHAIK i Makelaar O.G. i Leeuwerikenstraat 12-3 Kromboomsveld 47 Van Schaik Makelaar O.G. 

Hoge weg 56 A 
2042 GJ Zandvoort 
Tel.: 023 - 571 29 44 
Fax: 023 - 571 75 96 
www.vanschaikbv.nl 
e-mail: info@vanschaikbv.nl 
In Zandvoort-Zuid gelegen modern driekamerappartement 
met uitzicht op uitgestrekt duingebied. Ind. hal; toilet; royale 
keuken met balkon; woonkamer met open haard, laminaat- 
vloer en balkon; 2 slaapkamers; badkamer met douche en 
wastafel en wastafel. Vrij parkeren in de directe omgeving. Vraagprijs € 169.500,- k.k. Burg. van Alphenstraat 55/1 
OPEN HUIS 

zaterdag 26 maart van 11:00 - 13:00 u. NVM 

AANKOOP-VERKOOP/ 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR-BEHEER/ 
HYPOTHEEK/ 
PROJEKTEN-ADVIEZEN Zonnig driekamerappartement op de ie etage met 2 balkons, 
gelegen op ca. 50 meter van het strand. Parkeren op afgeslo- 
ten terrein. Ind. gang; woonkamer met schuifpui naar balkon 
op het zuidoosten; slaapkamer met aangrenzende badkamer 
met douche; slaapkamer met balkon; keuken; badkamer met 
ligbad en toilet. 

Vraagprijs € 165.000,- k.k. Zeer royale driekamermaisonnette op de ie en 2e etage met 
royaal zonneterras, balkon en parkeerplaats in parkeergarage. 
Beg.gr.: inpandige berging; gang; toilet; badkamer met ligbad, 
douche en wastafel; 2 slaapkamers; terras; ie et.; woonkamer 
met balkon; royale woonkeuken met plavuizen vloer. Vraagprijs € 229.000,- k.k. 

Zandvoortselaan 39 
Charmante en uitst. onderh. ruime vrijst. villa met twee serres, 
gastenverblijf en oprit voor meerdere auto's. Fraai aangelegde 
tuin met optimale privacy. Ind. zeer royale woonkamer met 
parketvloer en open haard; serre, thans in gebruik als kan- 
toorruimte; 2e serre annex eetkamer; keuken met inbouwapp. 
ie et.: 3 slaapkamers; balkon; moderne badkamer met ligbad; 
2e et.: 2 kamers; berging. Gastenverblijf: woonkamer, keuken; 
slaapkamer; badkamer. Vraagprijs € 755.000,- k.k. Iets te (ver)kopen? Plaats een Zandkorrel ZANDKORRELS INVULBON PARTICULIERE ZANDKORREL €5,00 

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden: 

• Geen onroerend goed of auto's 

• Geen goederen met een waarde boven €500,00 

• Geen personeels- of zakenadvertenties 
Indien uw advertentie hieraan niet voldoet kunt 
u een zakelijke Zandkorrel plaatsen. 

ZAKELIJKE ZANDKORREL €10,00 TEVENS DOOR U IN TE VULLEN: 

Uw naam: 

(bedrijfsnaam) 

Telefoon: Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) 
afgeven bij: 

1) de redactie van deze krant: Hogeweg 32 

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing 
dezelfde week. 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaar- 
den voor schade van welke aard dan ook, ontstaan 
door niet tijdig of onjuist plaatsen van Zandkorrels. 
Zandkorrels kunnen op grond van inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd. 1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een 
apart vakje plaatsen Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 

Tel/fax 571 31 72 

Mobiel 06 - 54 264 259 

Voor al uw behang-, 

wit- en schilders- 

werkzaamheden 
ZAND- 
KORRELS Unieke aanbieding 

3 italiaanse fauteuils 

1 dames - 2 heren 

suedine bekleed, 

kleur beige 

met noten houten 

afzetting afwasbaar. 

Prijs € 250,00 

Tel. 06-511 57 555 Gashaard "dru" 

Blokkenvuur gaaf 

Met opbouw. 

Prijs € 100,00 

Tel. 06-511 57 555 Belangrijke oproep 

Wil degene die een 
grote bruine 
Louis Vouton tas 
heeft gekocht bij 2e 
hands winkel in Zand- 
voort met ons contact 

opnemen: 
5731712/06-28552690 Rozenobel Antiek 

vraagt Te Koop: 

meubelen, oud 

speelgoed, kristal, 

porselein, schilderijen, 

etc. Gasthuisplein 6, 

Zandvoort. Telefoon: 

023-5731787. Open 

van 12.30-17.30, ook 

op zondag. 

Dinsdag gesloten. Zondag 27 maart 2005 

wordt onze (ome) 

Gerrit Botje 

75 jaar! 

Van Harte 

Gefeliciteerd 

De Koopmannetjes 
Inde 

Sp\ tLights 

Iemand Bedanken, feliciteren of verrassen? 
Zet hem/haar eens in de spotlights: € 10,00 
inclusief meegeleverde foto!* 
Tekst en foto mailen naar 
info@zandvoortsecourant.nl o.v.v. uw naam, 
adres en telefoon. *(digitaal aanleveren, 
min. 400 pixels breed en 500 pixels hoog) Zandvoortse Courant • nr. 8 • week 12 • 24 maart 2005 JOIME IM 

Zandvoort 
Wat is de Zandvoortse jeugd toch actief! Daar kom ik steeds meer 
achter. Ook deze week een zeer creatieve en actieve persoon die 
precies weet wat ze wil. Maak kennis met Sanne Mans, geboren 
12 mei 1986. Ze woont met haar ouders, drie jongere broers plus 
hond in Zandvoort Noord. 
Sanne Mans. (Foto: OvM Fotografie) Studie: Van kinds af aan is zingen 
haar lust en haar leven. Daarom 
besluit ze na de Nicolaasschool 
en het Coornhert Lyceum voor 
de muziek te kiezen. Op aanra- 
den van haar moeder is ze naar 
de open dag gegaan van het 
Conservatorium in Amsterdam ze zangles van Eveline Scholten 
bij de muziekschool in Haarlem, 
pianolessen van Anton Treffers 
bij de Zandvoortse muziek- 
school New Wave en danslessen 
bij de balletschool van Conny 
Lodewijks. Daarnaast heeft ze 
een uur extra muziekles (Solfège) Het driedaagse jazzfestival met 

live muziek in de kroegen en op strand moet 

in Zandvoort blijven, vindt Sanne! en toen wist ze het: dit wil ik! 
Het betekent, een jaar niet naar 
school wat Sanne verschrikke- 
lijk vindt. Daarentegen heeft 
ze in dat jaar zich gericht op 
zang, dans en muziek. Eind mei, 
begin juni doet ze examen om 
toegelaten te worden bij het 
Conservatorium in Amsterdam. 
Dat is best spannend want uit 
de 200 gegadigden worden 
er maar zes tot acht mensen 
gekozen. Sanne is een doorzet- 
ter want als ze niet gekozen 
wordt dan gaat ze proberen 
om in Utrecht, Alkmaar of Den 
Haag haar muziekopleiding te 
volgen. 

Interesses: Eigenlijk vindt Sanne 
toneelspelen ook leuk en heeft 
op jeugdige leeftijd zeven jaar 
toneel lessen gevolgd bij het 
toenmalige Stekkie. Daarna 
heeft ze bij het jeugdtoneel van 
Wim Hildering gespeeld. Maar 
in je leven moet je nu eenmaal 
keuzes maken want je kunt niet 
overal goed in zijn. Daarom 
heeft ze adieu tegen het toneel 
gezegd en gekozen voor de 
muziek. Eén keer per week heeft wat meer theorie gericht is. Ze 
gaat ook nog eens drie keer in 
de week fitnissen. Ik word al 
moe bij het opschrijven van al 
haar activiteiten. Tjonge, wat een 
bezig bijtje. Maar dat is nog niet 
alles want Sanne werkt al vanaf 
haar vijftiende jaar, eerst als 
weekendhulp en nu drie dagen in de week, in de bediening 
bij café Koper. Het werk vindt 
ze leuk omdat ze graag met 
mensen omgaat en de sfeer 
onderling gezellig is. Trouwens 
al haar activiteiten kosten geld 
en daar moet ze voor werken. 
In politiek is ze niet geïnteres- 
seerd, soms volgt ze de politieke 
discussies aan de koffietafel bij 
café Koper. Volgend jaar gaat 
ze wel stemmen maar zal eerst 
een toets via internet maken 
om te kijken welke partij haar 
aanspreekt. 

Uitgaan: Met een vast groep- 
je meiden maakt Sanne het 
uitgaansleven in Zandvoort 
onveilig. Het stappen beperkt 
zich tot Zandvoort. Uitgaan in 
Haarlem of Amsterdam is duur 
want je moet altijd met de taxi 
terug omdat er geen bus op 
dat tijdstip rijdt. Ze bezoekt alle 
muziekfestivals en in het bijzon- 
der de jazzfestivals want haar 
doel is om in de toekomst jazz- 
zangeres te worden. Ooit zullen 
we haar in Zandvoort kunnen 
beluisteren als zangeres maar 
wel na een glansrijke carrière. 
"Want," zegt Sanne, "ik ben nu 
eenmaal een perfectionist!" 

Nel Kerkman JONG IN 
ZANDVOORT Heb je iets te melden 
over jongeren in Zand- 
voort? Of wil je ook je 
zegje doen in 
deze rubriek en is je 

leeftijd tussen 

13 jaar en 19 jaar? 

Mail dan naar 

de redactie: 

5732752 of redactie® 

zandvoortsecourant.nl D ERVAN S DE WEEK 
Koos slapeloos. Koos hopeloos. Koos rusteloos. Koos is een 
heel druk mannetje van ongeveer anderhalfjaar. Als Koos niet 
druk achter een andere hond aan het aanrennen is, staat hij 
wel te springen om een aai. Het liefst is hij de hele dag bezig 
met zijn baasje, lekker rennen, spelen, en ravotten!!! Omdat hij zo ontzettend 
druk kan zijn plaatsen we 
hem liever niet bij al te kleine 
kinderen en niet met katten. 
Hij kan wel goed met andere 
honden overweg, ook al kan 
hij soms een beetje opdrin- 
gerig zijn. 

Het is dan wel een klein 
hondje, maar er zit aardig 
wat pit in, ook in de vorm van 
dominantie. We zoeken dan 
ook een baas voor Koos die weet waar hij/zij aan begint 
en die met hem op cursus 
wil. Dus iemand die veel tijd 
heeft om hem ook lekker te 
verwennen. Verwennen in 
de vorm van aandacht en 
lekker met hem wandelen. 
Koekjes vindt hij natuurlijk 
ook altijd lekker, maar hij is 
een beetje mollig dus daar 
moet een beetje aan ge- 
werkt worden. 
Wie wil Koos Virtuoos in 
huis?! Kom gerust een keertje kijken in het asiel in Zandvoort. 
Keesomstraat 5. Tel 0235713888 of kijk op de site: 
www.dierentehuiskennemerland.nl <% k'ndeRh Paaseitjes 

Eitjes voor de Pasen, 
kipje en een ei. 
Kuikentjes en bloempjes 
en een ei voor mij. 

Een blauwe en een gele 
een rode met een stip. 
Eitjes voor de Pasen 
eitjes van de kip. 

Ik ga ze heel mooi kleuren 
eitjes van de kip. 
Bloemetjes en streepjes 
en eentje met... een stip 

Lienke KNUTSELWERKJE 

Je kunt zelf paaseieren uitblazen. En later mooi kleuren. 

Laat mamma of oma je helpen. 

Neem een rauw ei. Voorzichtig aan de boven en 
onderkant een gaatje prikken. Met een dikke stopnaald 
of prikpen. Voorzichtig de gaatjes ietsje groter ma- 
ken. Van boven naar beneden een rietje erdoor steken. 
Het moet een heel dun rietje zijn. Van een school- 
melkpakje. Of van een zakje drinklimonade. Dan ga je 
blazen. Niet te hard. De eierstruif (zo heet dat) loopt eruit. 
Doe er wel een bakje onder anders wordt het zo'n troep. 
Het rietje eruit halen. Voorzichtig op een saté stokje 
zetten. Dan zet je het leeg geblazen ei op een stuk 
schuimplastic of bloemenschuim Oasis (koop je bij een 
bloemenzaak). Nu kun je het ei gaan kleuren Met plak- 
kaatverf. Of dikke stiften. Je kunt er ook plakkertjes op 
plakken. Glimmertjes of versieren met leuke nagellak. Zet 
het mooie ei op de satéprikker in een bakje bloembolle- 
tjes. Veel plezier en vrolijk Pasen. 
Filmprogramma 

2 4 t/m 30 maa rt 

Dagelijks 
13.30 en 15.30 

Pl°B°T: 

Van de makers van 
[@ Ice Age Do t/m Di. 
19.00 

Meetthe. 

Fockersl 

^ Robert De Niro 
© Ben Stiller Dagelijks 
21.30 Jamie Foxx MoviëDinner c D Geslaagde leerlingenuitvoering 
van Muziekschool NewWave 

De leerlingenuitvoering van Muziekschool NewWave, 
afgelopen zaterdag in AKZA, trok veel belangstelling. 
Coördinator Leo Sanders meldde in zijn welkomst- 
woord dat zowel leerlingen die pas enkele maanden 
les hebben, als gevorderde leerlingen waarvan er 
twee deel uitmaken van het Kennemer Jeugdorkest, 
aan bod zouden komen. Daardoor ontstond een beeld 
van wat de ruim negentig leerlingen in de leeftijd van 
8 tot 19 jaar op dit moment presteren. De uitvoering 
werd door Leo Sanders voorbereid en gepresenteerd 
met de leraren Joop Riedijk, Anton Treffers, Frans 
Visser, Desiree Vergers en Chris Szymanko van wie 
ook een eigen compositie werd uitgevoerd. 

Bekende klanken 

Het publiek kreeg een scala van bekende composities 
te horen. Opzij, Opzij, Opzij van Herman van Veen en 
het Divertimento van W.A. Mozart, werden uitgevoerd 
op zowel piano, keyboard, dwarsfluit, gitaar, klarinet 
en viool. Ook waren er enkele ensembles te horen. 
Uiteraard was er door de tijd die de leerlingen al les 
hebben en de leeftijd een groot verschil in kwaliteit, 
wat echter niet verhulde dat er in een korte tijd zoveel 
kennis wordt bijgebracht door de leraren dat een kort 
optreden mogelijk is. Wie de gevorderde leerlingen 
heeft gehoord moet geconstateerd hebben dat New 
Wave een aantal enthousiaste muzikale talenten in 
opleiding heeft, waarvan muziekminnend Zandvoort 
in de komende jaren nog veel plezier kan beleven. 
Toekomst 

Coördinator Leo Sanders toonde zich na afloop tevre- 
den. New Wave streeft overigens in de toekomst naar 
meerdere uitvoeringen in de vorm van jamsessions 
waarin de kwaliteiten van de leerlingen nog beter tot 
uiting komen dan afgelopen zaterdag. Mogelijk dat 
de uitvoeringen voor het publiek in de toekomst nog 
beter te volgen zijn als er vanaf een podium gespeeld 
kan worden. Het feit dat dit afgelopen zaterdag niet 
mogelijk was deed echter zeker geen afbreuk aan het 
programma. Al met al een geslaagde muziekmiddag. SIMON VAN COLLUM • FILMCLUB Coffee and Cigarettes 

30 maart- 19.30 Bioscoop kaart & 
3 gangen diner 

voor 1 9 euro 
.s.m, Café Neuf Wo. 19.30 Filmclub 
S&w&ft v&ft ("/Mem 

Coffee and 
Cigarettes 

Jim Jarmusch 

I© Circus Zandvoort 

GasthuispLein 5 

2042 JM, Zandvoort 

Tel: (023) 5718686 

wwwxircuszandvoort.nl Het levensverhaal van de legendarische blueszanger Ray Charles. 

In Ray wordt voor het eerst het echte verhaal verteld van de unieke Amerikaanse artiest Ray Charles. 
Zowel zijn leven als zijn werk worden eerlijk en gedetailleerd in Ray over het voetlicht gehaald. De film is het 
eindproduct van een lange periode waarin regisseur Taylor Hackford zich heeft verdiept in de persoonlijke en 
muzikale geschiedenis van Ray Charles. Ray Charles wordt in Ray vertolkt door de veelzijdige Jamie Foxx. 

Regisseur Taylor Hackford (van onder andere The Devil's Advocate, Dolores 
Claiborne en An Officer and a Gentleman) en producer Stuart Benjamin (van 
onder andere La Bamba, The Long Way Home en Everybody's All American) 
hebben samen met Ray Charles de afgelopen vijftien jaar gewerkt aan de 
totstandkoming van Ray. Het verhaal van Ray is in feite het typisch Amerikaanse 
verhaal van een man die ervoor vecht om zijn eigen lot te kunnen bepalen. Wat is er 
Amerikaanser dan het levensverhaal van een arm, blind, zwart kind in het zuiden 
van de Verenigde Staten, waarin toendertijd nog volop rassenscheiding heerste, 
dat allerlei grenzen doorbreekt op sociaal en muzikaal gebied om vervolgens rijk 
en beroemd te worden en muziekgeschiedenis te schrijven? 

Synopsis door Marcel (Bron:UIP) NOTEER DIT 

NUMMER IN 

UW AGENDA: 

0251-67 44 33 

Uw gesprekspartner 
en persoonlijk adviseur accountantscontrole / jaarrekening • belasting adviezen 
administratieve dienstverlening • management ondersteuning Thorbeckestraat 18 • 2042 GM Zandvoort • Tel 57 1 9396 
Fax 573 1 I9I • accountantskantoor@huppelschoten.nl (Want als u de 

krant niet heeft 

ontvangen, 

kunt u het 

nummer 

ook niet 

opzoeken) Zandvoortse Courant • nr. 8 • week 12 • 24 maart 2005 


3^00^ Pasen Door: Lana Lemmens Voor diegenen die als vaste prik nu de lifestyle-pagina lezen (ie- 
dereen toch?), sorry dat de Lifestyle-pagina er even niet bij was 
afgelopen twee weken, maar Pasen werd aangekondigd en dat 
moet natuurlijk ook gebeuren. Als goedmaker deze week twee 
pagina's lifestyle, één van mij en één van een gast. Snel lezen 
dus! 
Shoppen 

Er is inmiddels over het voorjaar 
en over de nieuwe trends die 
hierbij horen geschreven. Dit 
heeft als gevolg dat we moeten 
shoppen. Misschien een leuke 
bezigheid tijdens de Pasen? In 
Zandvoort zijn de winkels altijd 
open... 

Gewetensstrijd 

Vaak raak je tijdens het shop- 
pen in een hevige gewetenstrijd 
verwikkeld. Van te voren heb je 
een bedrag in je hoofd wat je 
voor een bepaald kledingstuk 
maximaal wil uitgeven. Het ge- 
beurt echter regelmatig dat er 
iets hangt wat het maximum 
budget fors overschrijdt. Hevig 
vertwijfeld sta je dan in de pas- 
kamer. Het is zó leuk, maar ook 
zó duur. Eenmaal verder op jacht 
naar iets leuks, halen de rest van 
de kledingstukken het bij lange 
na niet bij watje hebt gezien. En 
dus is er geen rust voordat het 
kledingstuk is aangeschaft... 

Dé oplossing 

Er is echter een oplossing: secon- 
dhand-shoppen. Wanneer je de 
tijd neemt om goed te zoeken, 
kom je regelmatig uitzonderlijk 
mooie dingen tegen. Bijzondere 
jassen, trendy tassen en leuke ac- 
cessoires, die je weer kunt com- 
bineren met eigentijdse kleding. 
Geen strijd meer in de paskamer 
tussen de hebberige gevoelens 
om het te kopen en de benauw- 
de gevoelens van een naderend 
negatief banksaldo. En dan blijft 
er ook nog wel iets over voor 
écht nieuwe kleren... Alles in een tweedehands winkel is na- 
melijk betaalbaar! En wat denk 
je? Secondhand-shoppen is nog 
IN ook! 

En hebje nou echt niks met twee- 
dehands kleding? Gelukkig is de 
kleding in Zandvoort meestal 
goed betaalbaar! 

Volgende stap... 

Nu onze kleding kloppend is, de 
accessoires zijn aangeschaft, we 
hebben kunnen lezen dat de 
sportschool bereikbaar is voor 
iedereen, ons kleurtje weer aan- 
schouwbaar is, zijn we klaar voor 
de volgende stap: gezichtsgym- 
nastiek. Hierbij train je de ver- 
schillende spieren in je gezicht. 
Doordat de spieren steviger en 
voller worden, vervagen rimpels 
en toont je gezicht jonger. Maar 
het doet meer: het zorgt voor 
een goede doorbloeding waar- 
door je huid er frisser en gezon- 
der uitziet. Doen dus! 

Simpel 

De oefeningen zijn simpel en je 
kunt ze overal doen. (dus ook 
wanneer je op een terrasje op ie- 
mand zit te wachten, maar reken 
dan wel op de nodige aandacht). 
Het is belangrijk om de oefenin- 
gen regelmatig te herhalen, het 
liefst iedere dag. Maar dat hoeft 
je dan maar een paar minuten te 
kosten. 

Voorhoofd 

Leg je wijsvinger boven je wenk- 
brauwen en zorg ervoor dat je 
vingertoppen elkaar boven je 
neus raken. Probeer vervolgens je 
wenkbrauwen zover mogelijk op Maskers Heb je de Paastakken versierd, de Paasbrunch gehad en de voorbereidingen voor de vier- 
gangen maaltijd getroffen? Verwen dan je huid eens extra, buiten de 'standaard' dagelijkse 
verzorging om. Gebruik eens een masker. Naast het feit dat een masker erg goed voor je 
huid is, is het ook nog eens erg leuk en ontspannend. Omdat een masker de tijd 
nodig heeft om goed in 
te trekken en omdat je bij 
sommige maskers absoluut 
je gezichtsspieren niet mag 
bewegen, heb je een goede 
reden om eens lekker lang- 
uit te gaan! 

Waarom een masker? 

Een masker sluit in principe 
je huid af, zodat je een be- 
tere doorbloeding krijgt. 
Door de betere doorbloe- 
ding worden afvalstoffen 
en dode huidcellen afge- 
voerd. Het is niet aan te 
raden om iedere dag een 
maskertje op te doen. Maar 
één of twee keer per week 
kan geen kwaad. Je zult 
zien dat je huid als nieuw 
aanvoelt als je een mas- 
ker gebruikt hebt: strak en 
heerlijk zacht. 

Verschillende soorten 

Er zijn verschillende mas- 
kers: maskers die hard 
worden, maskers die zacht 
blijven (crèmemaskers of 
geleimaskers). Sommige maskers kun je direct 
uit de verpakking op je gezicht 
smeren, andere maak je eerst 
aan met (warm) water of olie, 
zoals poedermaskers. Verder 
heb je nog schuimmaskers en 
pakkingen. Een schuimmas- 
ker trekt vanzelf in, en hoef 
je meestal niet af te spoelen. 
Bij een pakking krijg je gaasjes 
of watten met een speciale lo- 
tion of crème op je gezicht. Een 
pakking is vooral goed tegen 
een droge huid. Het is wel lastig 
om thuis een pakking te doen, 
je kunt daarvoor het beste naar 
de schoonheidsspecialist! 

Voor elk type huid 

Maskers zijn er in verschillende 
soorten, maar ook voor ver- 
schillende huidtypen. Zo zijn er 
maskers voor een droge huid, 
een vette huid of een ouder 
wordende huid, je kunt het 
zo gek niet bedenken. De een 
heeft een kalmerende werking, 
anderen pakken specifieke 
huidproblemen aan. Kijk dus, 
voor je een maskertje opdoet, 
of het masker geschikt is voor 
jouw huidtype! Het masker stappenplan: 

- Bind je haar in een staart of 
houd met een haarband je 
haar uit je gezicht 

- Reinig van tevoren je huid 
grondig, dan pakt het 
masker beter 

- Smeer het masker op je 
huid, zo egaal mogelijk 

- Laat je neusgaten, ogen, 
lippen en wenkbrauwen vrij 

- Laat het masker goed 
intrekken 

- Houd de tijd aan die op de 
verpakking aangegeven 
staat 

- Houd je gezicht zo 
ontspannen mogelijk 
tijdens het inwerken van 
het masker 

- Spoel het masker af met 
lauwwarm water 

- Een washandje is altijd 
handig voor de restjes 

- Verfris je gezicht met een 
lotion of een crème te trekken, maar verhinder dat 
tegelijkertijd door met je wijs- 
vingers tegendruk te geven. 
Dit is een erg goede oefening 
om je voorhoofdspier te ont- 
spannen en te verstevigen. 
Hiermee voorkom je dat je af- 
hangende wenkbrauwen krijgt 
waardoor je gezicht er ver- 
moeid en triest uitziet. 

Ogen 

Zet de toppen van je wijsvinger 
aan de buitenste ooghoeken. Je andere vingers rusten op je 
wangen. Vervolgens probeer je 
je ogen samen te knijpen. Met 
je vingers probeer je de huid op 
haar plaatste houden. 
Met deze oefening bestrijd je 
kraaien pootjes. 

Mond 

Span je bovenlip over je tanden. 
Duw vervolgens je beide duimen 
naast elkaar onder je bovenlip en 
probeer met je lip je duimen te- 
gen je tanden te duwen. Door deze oefening te doen ga je 
de groefjes rond je lippen tegen. 

Nog steeds tijd over? Maak 
dan een heerlijke wandeling 
langs ons eigen strandje. En als 
je in de buurt bent, ga tweede 
paasdag dan even langs bij 
Skyline. Hier kan je uitgebreid 
paaseieren zoeken, altijd goed 
voor een gezellige Paasoch- 
tend. Vrolijk Pasen! Nadelen van het voorjaar Heel leuk hoor het voorjaar, maar er kleven ook wat nadelen aan: met de stijgende tempe- 
raturen verliezen huisdieren weer hun haren. En dat is lastig. 
Heb je haren van je huisdier 
op een kledingstuk zitten 
en krijg je ze er niet gemak- 
kelijk uit? Gooi ze even in 
de droger (met koude lucht) 
en ze vliegen eraf! Verder 
bestaan er ook van die handige "kleefrollers". Ze kosten wei- 
nig en zorgen voor een haar- 
loos resultaat! 

Last van kattenharen op de 
bank? Dan is het misschien 
een idee om de bank anti- 
statisch te maken. Doe een 
scheutje wasverzachter in 
lauw water en neem hiermee 
de bank af. Wel eerst even de 
ergste haren eraf zuigen! HALTESTRAAT27 
ZANDVOORT 
TEL. 023 571 5795 
DE LAAT 104 
ALKMAAR 
TEL. 072 51 18919 'ELKE WEEK WEER EEN NIEUWE AANBIEDING' 

DE LEUKSTE DISCOUNTER 
VAN NEDERLAND fffi) jCwekery 
^P. van 3Clee\\ Violen • Primula's 
Vergeetmeniet * Bloembollen in pot van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93 


i/iiRrsnrwnï ^SïW mi ^,gP<mms(h&& 
' service AnaBocg & Digitaal 
otteköUTi vaircaf rn£sciSjiiÈ©f, dia. . op masstt sM 28 o Zjmêmm ° Tal 0i3 S73 
'M.ï > . Coiffures 

(Dames / fleren 

Bij Joop kunt u 

mét of zonder afspraak 

langskomen 

*}{ogeweg 2/ 
TeC 571 69 69 

De studio's voor veilig en 
verantwoord bruinen! Houtplein 38 • 2012 DH Haarlem • tel. 023 5326360 
Burg. Engelbertstraat 96 • 2042 KP Zandvoort • tel. 023 5713807 • brunc 

Wij wensen u 
fijne Paasdagen 

1 e Paasdag gesloten 
2e Paasdag geopend van 1 3.00- tot 1 7.00 uur Bruna Balkenende 

Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort 
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl * GRATIS! Regionaal kopen 
en verkopen ? kijk op 

zandvoort. marktgigant.nl 

Uw advertentie wordt ook landelijk geplaatst! HERENKAPSALON Voor een Vakkundig, Modern 
en Betaalbaar Kapsel 

Knippen vanaf € 16.= 

Winkelcentrum Zandvoort Noord 
telefoon 5712305 TON GOOSSENS Ruime GRATIS parkeergelegenheid HERENKAPSALON IJzerhandel Zantvoort 

Al 40 Jaar Uw Specialist 

Sloten en inbraak- 
beveiligingen met 
eigen montagedienst 
bij U aan Huis 

Tel: 023 - 571 24 18 

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen 

Haarlem - Beverwijk - Umuiden - Heemstede - Zandvoort 

De Beeldende Kunstenaars Zandvoort (BKZ) Ter voorbereiding van een aantal artikelen, waarbij wij de leden 
van deze kunstenaars kring nader gaan belichten, nu een artikel 
over de groep als vereniging en zijn plek in de Zandvoortse sa- 
menleving. 
Interieur: Kunst aan de Kust. (Foto: OvM Fotografie) Op een zomeravond in 1990 
sprak een groep beeldende 
kunstenaars met elkaar af om 
eendrachtig de schouders te 
zetten onder het kunstzinnige 
leven in de Zandvoort. In 1998 
kreeg het collectief van kunst- 
schilders en beeldhouwers 
een officiële status door de 
oprichting van de 'Vereniging 
Beeldende Kunstenaars 

Zandvoort', kortweg BKZ. 

Samenwerking 

Nog steeds ligt de kracht van 
de groep in de diversiteit van 
de leden die allen van hun 
kunstwerk een eigen en per- 
soonlijke 'statement' maken. 
Dit is als hoofdcriterium vast- 
gelegd in de verenigingssta- 
tuten: "...uit de kunstwerken 
dient een persoonlijke visie en 
dito signatuur te blijken..." Zo 
werd het mogelijk gezamenlij- 
ke opdrachten binnen te halen 
waaronder het in opdracht van 
het gemeentebestuur ontwer- 
pen van een geschenkenmap 
met een aantal unieke kunst- 
kaarten. Ook werden door de 
leden, ten behoeve van een 
openluchtvoorstelling, aan 
elkaar gestikte beddenlakens 
beschilderd. Gezamenlijke acti- viteiten waren voorts het uit- 
brengen van een kunstkalender 
en het houden van groepsex- 
posities . 

Etalage 

Op zeker moment werd het 
plan geopperd om de etalages 
van de leegstaande winkelpan- 
den te gaan transformeren tot 
kleine tentoonstelling ruimte 
waar door de aanwezigheid van 
kleur en de kunst een aangena- 
me blik aan de passanten wordt 
geboden die dwingt tot even 
stilstaan en kijken. Een bijzon- 
der goed initiatief dat helaas 
op problemen stuitte voor wat 
betreft de bereidwilligheid van 
de eigenaren. Op het Kerkplein, 
hoek Kerkstraat, is echter wel de 
bereidheid gevonden etalage- 
ruimte te mogen benutten. Met 
het wegvallen van de Galerie de 
Stijlkamer, een behoud voor de 
uitstraling van het plein. 

Vaste plek 

Is Zandvoort met de BKZ nu op 
weg een tweede Bergen (kunste- 
naarsdorp, red.) te worden?Nee, 
de aangesloten kunstenaars zijn 
allen woonachtig in Zandvoort 
en hebben niet de pretentie 
iets meer te bereiken dan dat er naar hun werk wordt gekeken 
en ervan wordt genoten. Dat 
is ook de reden waarom er 
naarstig gezocht werd naar 
een grotere expositie ruimte 
om samen te kunnen expose- 
ren. Die werd gevonden aan 
de boulevard Paulus Loot, 
naast het Casino. Een zeer 
grote ruimte waar de beel- 
dende kunstenaars hun werk 
laten zien. Elke twee maanden 
wordt er ander werk opgehan- 
gen om op die manier zoveel 
mogelijk te kunnen laten zien. 
Dat voor wat betreft de vaste 
kring van de BKZ. 

Exposities 

Sinds enige tijd is daaraan 
toegevoegd de zogenaamde 
gastexpositie, die elke twee 
maanden wisselt en waar bij 
tijd en wijle zeer interessante 
exposities uit ontstaan. Zo is 
er op het ogenblik een ten- 
toonstelling van twee Zuid 
Amerikaanse vrouwen met 
schilderijen en keramiek. Deze 
tentoonstelling is nog onge- 
veer een maand te bewon- 
deren, waarna de ruimte 
weer aan een andere gastex- 
posanten beschikbaar wordt 
gesteld. 

Bezoeken 

En tot slot de jaarlijkse ate- 
lier route, ook een initiatief 
van de BKZ, die elk jaar meer 
bezoekers trekt en een ont- 
zettend leuke manier is om de 
beeldend kunstenaar in zijn 
eigen omgeving aan het werk 
te zien. Indien U meer wilt 
weten over de BKZ en wie er 
bij aangesloten zijn kunt U kij- 
ken op www.kunstaandekust. 
tk of gewoon op zondag en 
incidenteel (indien het weer 
goed is) op zaterdag langs 
gaan bij de galerie aan de 
Boulevard. Deze is open van 
1 3.00 uur tot 1 6.00 uur. U bent 
van harte welkom. Zandvoortse Courant • nr. 8 • week 12 • 24 maart 2005 CD RECENSIE 
Chet Baker: Prince of Cool 

(pacific/emi) Chet Baker, in 1929 geboren 
in het onbeduidende plaatsje 
Yale in Oklahama, is getekend 
door zijn langdurige heroïne- 
verslaving. Begin jaren vijftig 
werd hij één van de sterren van 
het Gerry Mulligan Quartet in 
Californië en trok hij de aan- 
dacht van het jazzlabel Pacific 
Jazz Records. 

Met het Chet Baker Quartet 
maakte hij platen, die hem 
de faam als de 'Great White 
Hope' onder de jazztrompet- 
tisten gaven. Maar vooral 
de platen waarop hij zowel 
trompet speelt als zingt ('Chet 
Baker Sings' '54), op die 
bekende androgyne drome- 
rige manier, maken hem een 
glamouridool. CD box 

Platenlabels laten vandaag de 
dag geen gelegenheid voorbij 
gaan om jazzlegendes te vat- 
ten in re-issued boxen. Zo is 
er weer een box verschenen 
met drie CD's van trompet- 
tist/zanger Chet Baker: Prince 
of Cool . Het zijn opnames uit 
de roemruchte periode 1952- 
1957, vanaf het moment dat 
Baker echt doorbrak met het 
Gerry Mulligan Quartet. Eén 
CD richt zich op de vocale kant 
van Bakers carrière, de tweede 
compileert zijn trompetspel en 
de derde bevat zijn samenwer- 
kingen met musici als Gerry 
Mulligan, Stan Getz en Art 
Pepper. Licht verteerbare jazz 
uit de hoogtijdagen van een 
mythische jazzprins! r 


a 


TQp \^^/aó<tee£eCD , s 


in samenwerking met Klassika-z 
1. 


Scott Joplin 


Treemonisha 
2. 


Carl Zeiler 


Der Vogelhandler 
3. 


J.S.Bach 


Weine, klagen 
4. 


Jaap van Zweden 


"De Violist" 
5. 


The Symphonies 


Mozart, 10 CD box 
6. 


Renato Bruson 


Live in Concert 
7. 


Baltic voices 2 


8. 


Classikal Kids 


9. 


Tsjaikovski 


De notenkraker 
V io. 


Lehar 


Das Land des Lachelens 


J Paaswetenswaardigheden 

Voor velen begon, door de geschiedenis heen, het nieuwe jaar pas 
echt met Pasen. Dat je op deze dag op je paasbest wilde verschijnen, 
spreekt voor zich. Nog steeds kent het paasfeest tal van typische ri- 
tuelen. Zo is er het paasvuur, voor- 
namelijk in het oosten van 
het land, dat de oude tijd 
verbrandt en de nieuwe tijd aankondigt. Misschien nog 
bekender zijn het paasei en 
de paashaas als symbolen van 
de vruchtbaarheid. Uit het ei komt nieuw leven. Een oude 
gewoonte was dan ook het 
begraven van eieren om de 
akkers vruchtbaar te maken. 
We kennen dat nog in de 
vorm van het eieren zoeken. 
De eerste predikers van het 
christendom beschouwden 
het ei als het zinnebeeld van 
de opstanding van Christus. 
Uit het ei, symbool voor het graf van Jezus, kwam nieuw 
leven. In vroeger tijd werden 
geschilderde eieren meegeno- 
men naar de kerk om daar te 
worden gewijd. 


Paastijd is passietijd 

Het was in de katholieke liturgie al in vroege tijden gebruik, het 
lijdensverhaal van Christus in de Goede Week op verschillende 
dagen in de versie van één der vier evangelisten voor te lezen: op 
Palmzondag de versie van Mattheus, op dinsdag die van Markus, 
op woensdag die van Lucas en op Goede Vrijdag die van Johan- 
nes. Deze lezingen vormen de basis voor de diverse passionen 
zoals wij die heden ten dagen kennen. De kerkvader Augustinus (345- 
430) schreef dat deze lezingen 
op een 'plechtige voorleestoon' 
plaatsvonden. Omdat deze lezin- 
gen redelijk lang waren bracht 
men enige afwisseling aan in de 
vorm van een eenvoudige rolver- 
deling: de diaken zong het evan- 
gelieverhaal, de priester zong 
de woorden van Christus en de 
subdiaken vertolkte(n) de woor- 
den die van nevenfiguren of het 
volk afkomstig zijn. Deze pas- 
sielezing, die tot op heden in de 
katholieke liturgie gehandhaafd 
is gebleven, noemt men de 
korale of Gregoriaanse passie. 
Zij was tijdens het leven van Bach 
in de Lutherse eredienst nog 
in gebruik, zij het in het Duits, 
de landstaal. 

Oratorische passie 

Aan het einde van de 15e eeuw 
ontstond de motetpassie; een 
meerstemmige opvoering van 
het lijdensverhaal. Heinrich 
Schütz (1585-1672), het grote 
voorbeeld voor Bach, compo- 
neerde het Evangelieverhaal in 
een eenstemmige psalmodie- 
toon. De woorden van het volk 
werden meerstemmig weer- 
gegeven. In de zogenaamde 
oratorische passie stapte men af 
van de letterlijke Evangelietekst. 
Het verhaal werd vrij naverteld 
terwijl het werd onderbroken 
door beschouwingen in aria- of 
koorvorm en er ook een instru- 
mentale begeleiding aan te pas 
kwam. Voor deze oratorische 
passie werd veelal de tekst van 
de Hamburgse dichter B.H. Broc- 
kes aangewend, zoals b.v. door 
Telemann en Handel in 1716. 
De eerste oratorische passie 
die te Leipzig werd uitgevoerd, 
volgens het Evangelie van Mar- 
kus, was van de hand van Bachs 
voorganger als cantor van de 
Thomaskerk, Johann Kuhnau. 

Vier versies 

Bach schreef zijn Johannes 
Passion in krap drie maanden 
tijd, en de eerste opvoering 
vond plaats te Leipzig in 1724. 
Wie nu denkt dat daarmee de 
kous af was voor Bach, heeft 
het mis want het huidige Johan Sebastian Bach. 

openingskoor is pas later toege- 
voegd evenals een aantal aria's. 
In het totaal schreef hij vier versies 
van deze passion, waarbij voor 
het verhalende aspect ook nog 
eens twee of drietal gedeelten 
uit het Matheus Evangelie door 
hem werden verwerkt. De Johan- 
nes Passion was gecomponeerd 
voordat de meest bekende van 
zijn hand, de Matthaus Passion, 
het levenslicht aanschouwde. 

In onbruik geraakte 
instrumenten 

De Johannes-Passion is geschre- 
ven voor een sopraan- en altsolo 
en voor twee tenor- en twee bas 
solo's, vierstemmig koor, orkest 
en basso continuo. In het orkest 
vond men ook de in zijn dagen 
al min of meer in onbruik ge- 
raakte instrumenten, zoals de 
viola d'amore en de basluit in het 
bas-arioso "Betrachte" en in de 
tenor-aria "Erwage" alsook de 
viola da gamba, een strijk instru- 
ment populair gezegd tussen de 
cello en gitaar in voor het "Es ist 
volbracht". 

Vergelijking met 
de Matthaus Passion 

De Johannes Passion wordt vaak 
vergeleken met de Matthaus 
Passion, die Bach enkele jaren la- 
ter zou schrijven. In vergelijking 
met de Matthaus Passion, is de 
Johannes Passion muzikaal wat 
feller, maar tegelijkertijd ook in- 
getogener. Zijn voor de Matthaus 
Passion twee orkesten en twee 
koren nodig: bij de Johannes 
Passion volstaat een klein orkest en koor. Bach volgt vrijwel 
letterlijk de teksten van het 
Evangelie naar Johannes. Op 
twee plaatsen brengt hij een 
kleine toevoeging uit het Mat- 
theus aan (het wenen van 
apostel Petrus nadat de haan 
gekraaid heeft en het scheuren 
van de voorhang in de tempel, 
de aardbeving, het splijten van 
de rotsen en de opstanding van 
de gestorvenen na de dood van 
Jezus). Hierdoor ligt het accent 
in de Johannes Passion minder 
op het lijden van Jezus. Jezus 
komt meer over als een krach- 
tige persoonlijkheid die een 
boodschap te vertellen heeft 
dan als het trieste slachtoffer 
in de Matthaus Passion. Veel 
aandacht wordt besteed aan de 
beschrijving van het proces van 
Jezus. 

Tradities 

Door de jaren heen zijn veel tra- 
dities ontstaan rond het uitvoe- 
ren van de Matthaus Passion. 
Denkt u maar aan het concert- 
gebouw of de kerk in Naarden, 
die vrijwel iedere Goede Vrijdag 
via de televisie is te volgen en 
een zeer goede naam hebben 
als het gaat om de solisten, 
koor, orkest en totale uitvoe- 
ring. Maar er zijn er natuurlijk 
veel meer, ook wel van de hier 
besproken Johannes Passion. 
Nu al staat een uitvoering op 
9 april 2006 op de agenda 
van La Petite Bande in de dan 
nieuw geopende Philharmonie 
in Haarlem. 
Hoeden parade op 
Keukenhof De Keukenhof in Lisse, dat gisteren door Prinses Margriet of- 
ficieel geopend is, organiseert 2e paasdag de Easter Parade. In 
navolging van die in New York, tonen dames op deze dag hun 
hoeden. De 56e internationale bloemen- 
tentoonstelling Keukenhof, die 
vanaf vandaag dagelijks geopend 
is tot en met 20 mei heeft dit jaar 
een aantal nieuwe elementen. 
Het Bloemenbos en de Lentewei- 
de laten eigentijdse toepassingen 
en trends zien en hebben daar- 
door een afwijkend beeld van de 
rest van de bloementuin. De 32 
ha tellende Keukenhof bevat mil- 
joenen bloemen en planten die 
in het voorjaar bloeien. Voor wie 
de eigen tuin een nieuw aanzien 
wil geven zijn er de inspiratietui- 
nen met voorbeelden die ook ge- 
makkelijk thuis kunnen worden 
toegepast. 

Naast de vele bloemen zijn in het 
park honderd bronzen beelden, een expositie van modern glas 
en een tentoonstelling over hy- 
acintenglazen te zien. Tevens 
kunnen bezoekers modeacces- 
soires bezichtigen die allen het 
thema 'bloem' hebben en zijn 
ontworpen door kunstenaars uit 
binnen- en buitenland. 

In de komende weken organi- 
seert de Keukenhof nog een 
aantal leuke evenementen. Van 
15 tot en met 17 april wordt het 
'Zomerbollenweekend' gehou- 
den. Op Moederdag (9 mei) en 
2e Pinksterdag (16 mei) is het 
park voor vroege bezoekers om 
al om 6.00 uur open. 
Keukenhof dagelijks open van 
08.00 -19.30 uur. Spreekwoorden over Pasen 

Over Pasen zijn diverse spreekwoorden. De meeste worden niet 
veel meer gebruikt, maar behoren wel tot de woordenschat van 
de Nederlandse taal en kunnen dus nog altijd gebruikt worden. 
Wie rond de komende Paasdagen een originele uitdrukking wil 
gebruiken heeft dus een ruime keuze! 

'Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen' en 'Als Pasen op een 
vrijdag valt' geven aan dat iets volstrekt onmogelijk is. 

Als het iemand financieel goed gaat, is er de veel zeggende 
uitdrukking: 'Bij hem is het Pasen en Pinksteren' en als iets of 
iemand te laat komt dan kan worden opgemerkt: 'Dat zijn vij- 
gen na Pasen'. 

Over wie het erg druk heeft wordt weleens gezegd: 'Hij heeft 
het zo druk als de kippen met Pasen'. 

Als er niet te haastig over iets geoordeeld moet worden of er 
niet gejuicht moet worden voordat de problemen overwonnen 
zijn, dan is 'Men moet geen halleluja zingen voordat het Pasen 
is', een bruikbare uitdrukking. 

Wie maar lang genoeg over iets praat en hoopt dat er misschien 
ooit nog wat van komt kan rond de paasdagen zeggen: 'Men 
spreekt zolang van Pasen tot het komt'. Dure eitjes 

De eieren van Carl Friedrich 
Fabergé (1846 - 1920), zijn 
ongetwijfeld de beroemdste en 
de kostbaarste eieren. 

Fabergé was een familie van 
goudsmeden en juweliers, die 
hofleverancier waren van de 
tsaren. Hij heeft voor de tsaar 
Alexander III de kostbare, met 
juwelen bezette gouden en zil- 
veren eieren gemaakt. Die gaf 
_ de tsaar cadeau 

yJ?B^^ met Pasen. De 
^^ ^^^^ eieren bevat- 
jj/Fi ■& ten kostbare 

^/ *^^™ \ snuisterijen, 

^M^b^At een minia - 

&t " tuurtje (een 
ko etsje bij- 
voorbeeld) of 
ze werden gecom- 
bineerd meteen 
uurwerk. De Wurf weer goed voor 
een avond ontspanning 

De toneelspelers van folklorevereniging De Wurf, 
hebben afgelopen zaterdag weer laten zien dat een 
avondje amateur toneel heel ontspannen kan zijn. 
Zij brachten het door Anton Steen geschreven stuk 
'Ouwejaersaevond op et Zeemanshoffie'. 
(Foto: OvM Fotografie) 

In een uitverkocht gebouw 
De Krocht, 170 zitplaat- 
sen, genoot het publiek, 
waaronder burgemeester 
M.R. van der Heijden en 
zijn echtgenote, met volle 
teugen van de acteerpres- 
taties van hoofdrolspelers 
Ans Veldwisch (Aaltje) en 
Bob Gansner (Jacob, Ouwe 
Faggel). Ook de bijrollen, 
van Willem Schilpzand, 
Annie Trouw, Iris van Nes 
en Theo Verbugt, werden 
met verve op de bühne 
gelegd. 

Rob van Toornburg, de 
regisseur: "De spelers heb- 
ben nu, na een aantal 
jaren, vertrouwen in mij. 
Mijn manier van regisseren 
is alleen maar vertellen en 
soms voordoen. Ze moeten 
het zelf doen. Ik zet dus 
geen typetjes neer maar 
karakters. Iedereen speelt 
dus zijn eigen blijheid en 
het zijn hun eigen bewe- 
gingen." Wat hij bedoelt 
kan men zien in het derde 
bedrijf van dit toneelstuk. 
Een tiental personen zijn 
op het toneel aanwezig en 
er zit niemand stil! 

Vondst 

Het verhaal speelt zich 
af rond 1880 op het 
Zeemanshofje. Armoe is troef in het Zandvoort 
van die tijd. 's Zomers 
is er de visvangst maar 
's winters moeten de 
mensen leven van wat 
de zee en het duin hun 
geeft. Of te wel: jutten 
en stropen. Toentertijd, 
en tegenwoordig nog, 
verboden bezigheden. 
Ouwe Faggel is natuurlijk 
ook een jutter en stroper. 
Op oudejaarsavond is de 
wind dermate gedraaid 
dat er gejut kan worden. 
Samen met zijn vriend 
Jaap van Kees van Cent 
(Theo Verburgt) gaan ze 
dan ook jutten in plaats 
van bij familie het oude 
jaar uit te luiden. De 
vondst van die dag zou 
nog lang nagalmen. 

Vergrijzing 

De Wurf is duidelijk aan 
het vergrijzen. De meeste 
spelers zijn al op een rede- 
lijk leeftijd. Slechts twee 
jongeren, Iris van Nes (16) 
en Hein Schrama (1 5), wil- 
len zich inzetten voor dit 
sympathieke toneelspel. 
Het zou uitermate spijtig 
zijn als Zandvoort in de 
toekomst niet meer van 
deze oergezellige avon- 
den kan genieten, want 
genieten doe je! 

Joop van Nes 
Kijk ook eens op de website 

www.zandvoortsecourant.nl 
Jutters mu-Zee-um toont de 
schatten van Noordzee 

Zandvoort is twee musea rijk. Het Jutters mu-Zee-um 
bergt een groot aantal schatten, welke in de afgelopen 
jaren op de stranden rond de Noordzee zijn gevonden 
door Wim Kruiswijk, die met een groot aantal vrijwil- 
ligers werkt aan de instandhouding en uitbreiding 
van de collectie die te zien is in de Rotonde. Kruiswijk 
toonde zijn schatten vorige week tijdens een lezing 
in de bibliotheek welke in samenwerking met het Ge- 
nootschap Oud-Zandvoort werd georganiseerd. Kruiswijk liet aan een, 
helaas te klein, aantal 
belangstellenden zien 
wat de Noordzee het 
museum in de loop van 
de jaren geschonken 
heeft. Grote collecties 
rubberhandschoenen, 
plastic zeepflacons, plas- 
tic schoenen en water- 
staafje in talloze kleuren 
passeerden op het pro- 
jectiescherm dat vakkun- 
dig werd bediend door 
Jan Kol. 

Uiteraard ontbreekt ook 
de flessenpost niet maar 
speelgoed van Lego en 
plastic korrels gewon- 
nen uit petroleum en 
bestemd voor de plastic 
industrie zijn eveneens 
aanwezig. Het geeft een 
beeld van wat er alle- 
maal over de (Noord)zee 
vervoerd wordt. Ook beschikt het Jutters 
mu-Zee-um over skelet- 
ten van bijvoorbeeld 
bruinvissen en over 
beenderen van oerdieren 
die meer dan 10.000 jaar 
geleden op wat nu de 
zeebodem is leefden. Het 
land dat Engeland des- 
tijds met het vasteland 
van Europa verbond. 
Heden en verleden is in 
het Zandvoortse Jutters 
mu-Zee-um voor jong en 
oud te vinden en een 
bezoek meer dan waard. 
Het museum is op woens- 
dagmiddag geopend van 
13.30 tot 16 uur in het 
weekend van 12.00 tot 
16.00 uur. Zandvoortse Courant • nr. 8 • week 12 • 24 maart 2005 Nog meer paasweetjes 

Paashaas 

We zijn er niet meer over verwonderd rond Pasen 
chocoladen hazen in de winkels te zien liggen of 
Paashazen in Amerikaanse films te zien opduiken. 
Deze traditie is eigenlijk van Duitse oorsprong. 
Aan de overkant van de Rijn dacht men namelijk 
dat het aan de hazen was om de eieren uit te broe- 
den. Vreemd, niet waar? Verliefd 

In de Middeleeuwen at men eieren omdat gedacht 
werd datje er sterk van werd. In die tijd werden ei- 
eren ook vaak als cadeau gegeven. Gaf een jongen 
een prachtig versierd ei aan een meisje, dan was 
dat een teken dat hij verliefd op haar was. De sym- 
boliek van het ei is onder andere door de schilder 
Jeroen Bosch (1450-1516) mooi in beeld gebracht 
in zijn schilderij Tuin der Lusten' (Prado-museum, 
Madrid). 

Bewaartips 

• De dooier blijft beter in het midden als de eieren 
worden bewaard met de spitse kant naar beneden. 

• Bewaar eieren niet te dicht bij vis, knoflook en 
andere sterk ruikende etenswaren. Omdat eie- 
ren poreus zijn wordt de geur en de smaak, van 
sterk ruikende producten, snel door de eieren 
overgenomen. 

• Eiwit is in een goed afsluitbare koelkastdoos 
goed te bewaren in de diepvries. Ook eidooiers 
kunnen zo worden bewaard. Ze moeten dan wel 
eerst met een eetlepel suiker of een theelepel 
zout worden losgeroerd. 

• Was een ei niet! U haalt dan een dun laagje op 
de schaal weg dat de inhoud van het ei tegen bac- 
teriën beschermt. 

Bron: www.ei-info.nl 
olendijk's 
eubelen LANGE HERENVEST 128 

2011 BX HAARLEM 

Nabij Amsterdamsepoort 

Dagelijks geopend. 2e Paasdag v.a. 1 1 .00 uur 
Speciale Paasaanbieding 1 Dressoir 
1 Spiegel 
1 Salontafel 1 TV kast 
1 Vitrinekast 
1 Eetkamertaf el Wat doen zij met Pasen? Thys Ockersen 

Pasen is voor mij Pesach. 
Met Pasen eet ik matches. 

Yvonne van Gennip 

Pasen is voor mij feest en een nieuw 

begin, nieuwe hoop! 

Met Pasen gaan wij samen leuke 

dingen doen en naar de kerk. Ds. mr. J.W. Verwijs 

Pasen is voor mij in de kerk de 
Paaskaars aansteken omdat de 

Paasboodschap mij blijft verwonderen. 

Met Pasen gaan wij genieten van het 
nieuwe leven in de natuur. Peter Keiler 

Oud voorzitter 

Organisatiecomité Zandvoort 700 

Pasen is voor mij de nieuwe uitbraak van de 

natuur na de winterslaap. Met Pasen hebben 

wij met het gezin altijd een Paasbrunch. Eg Poster 

Pasen is voor mij nog altijd een 

Chris telijke fees tdag. 

Met Pasen gaan wij met de hele 

familie en schoonfamilie brunchen. 


Victor Bol 

Strandkenner bij uitstek 

Paasdagen zijn voor mij meestal werkdagen. 

Met Pasen ga ik met mijn kinderen eitjes 

schilderen en eten. Marianne Rebel 

Beeldend kunstenaar 

Pasen is voor mij als iedere andere dag. 

Met Pasen doe ik niets anders dan mijn 

ouders verwennen! Pastor Duijves 

Pasen is voor mij een feest van leven, opleven. Door mijn herstel van een 

levensbedreigende ziekte ben ik erg bezig geweest met overleven. Ik ervaar daarbij dat 

leven mij ook gegeven wordt door medeleven van zo velen. Dat betrek ik met Pasen op 

iedereen die leven misgund wordt. Met name Zandvoort moet het hebben van ruimte 

en verdraagzaamheid. Dat zou ik tegen iedere 'Geert Wilders' 'willen zeggen. 

Met Pasen wordt de grootste kaars van Zandvoort de kerk binnen gedragen, de 

'Paaskaars 2005'. "Een lichtend vuur dat nooit meer dooft", zeggen we dan, tegen alle 

cynisme in. Ik zie erg uit maar het moment dat we tijdens de zogenaamde Paaswake 

elkaar het licht doorgeven. Een symbolische daad maar niettemin. . . 
Zandvoortse Courant • nr. 8 • week 12 • 24 maart 2005 
Cock Zwemmer 

Beheerder Korver Sporthal 

Pasen is voor mij het ontwaken van 
de lente en dan gaat voor mij de druk 

een beetje van de ketel. Met Pasen 

moet mijn vrouw werken en ga ik een 

antieke kast schuren. Burgemeester M.R. van der Heijden 

Pasen is voor mij het moment voor de nodige reflectie. De periode 

in het jaar waarin wij, zoals ieder jaar, genieten van specifieke 

Paasmuziek als de Mattheus Passion en de Cantates van Bach. 

Met Pasen zitten mijn vrouw en ik vlak voor onze verhuizing en 

valt er ongetwijfeld nog veel te organiseren en te regelen. Hopelijk 

zal er ook nog voldoende tijd zijn om een aantal sociale contacten te 

onderhouden. 
Mystery Guest 

Pasen is voor mij een Christelijk feest. 

Met Pasen doe ik privé iets culinairs, zonder 

commentaar te hoeven geven. 
Rens Al 

bloemenman (bij HEMA) 

Pasen is voor mij het begin van 

het nieuwe seizoen, er komt 

weer leven in de brouwerij. 

Met mooi weer ga ik er uit, 

met slecht weer lekker relaxen. Hanneke Mei 

Voorzitter Strandpachtersvereniging 

Pasen is voor mij het begin van het seizoen. 
Met Pasen moet ik, als het goed is, heel hard werken. 
Annette Boogerd 

Str andpachter 

Pasen betekent voor mij dat het 

strandseizoen weer open gaat. 

Dus alles moet weer klaar zijn. 

Met Pasen heb ik met mijn 

medewerkers een lekker 

Paasontbijt en daarna gaan we 

er weer hard tegenaan. Arie Koper, 'Haring Arie' 

Pasen is voor mij twee lekker rustige dagen. 

Met Pasen hoop ik naar ons eerste 

kleinkind te gaan. Dat moet één dezer 

dagen geboren worden! 

Jochem Blaauboer 

Eerste Zandvoortse parkeercontroleur (1971) 

Pasen is voor mij, Het voorjaar is nabij 

Met een paashaas en een chocolade ei 

En de familie aan mijn zij 

Eieren zoeken met groot en klein 

Genieten van het samenzijn 

Soms doe ik ook wel iets 

Bijvoorbeeld P aasraces op de fiets 


Harry Hoejenbos 

horecaondernemer 

Pasen is voor mij eieren zoeken. 

Met Pasen zijn wij lekker op 

vakantie. Pasen is eigenlijk geen feest van eieren en hazen 

Pasen heeft weinig met hazen en eieren te maken maar des te meer met de oude Egypte- 
naren. Of liever gezegd: met een baby van Joodse afkomst, die als volwassen man voor een 
keerpunt in de geschiedenis zou zorgen. Mozes wordt als baby ge- 
vonden door de dochter 
van de Egyptische farao. Hij 
wordt grootgebracht binnen 
de koninklijke familie, maar 
moet vluchten wanneer hij 
bij het verdedigen van een 
Joodse slaaf een Egyptenaar 
doodt. 

Slavernij 

Mozes krijgt vervolgens van 
God opdracht zijn Joodse 
volk te bevrijden van de 
eeuwenlange onderdruk- 
king door de Egyptena- ren. Met hulp van God, die als 
waarschuwing vele rampen en 
plagen laat plaatsvinden, la- 
ten de Egyptenaren het Joodse 
volk gaan. De Israëlieten vieren 
deze bevrijding uit de slavernij 
nog elk jaar met het vieren van 
het paasfeest. Hierbij worden 
lammetjes geslacht en speciale 
broden gegeten. 

Goede Vrijdag 

De Joodse geschiedenis blijft 
zijn stempel op Pasen drukken. 
Enkele eeuwen later, in dezelf- 
de tijd van het jaar, wordt Jezus namelijk gearresteerd. Judas, 
één van zijn leerlingen heeft 
hem aangewezen als de Ko- 
ning der Joden. Op de vrijdag 
voor het paasfeest wordt Je- 
zus voorgeleid voor de ho- 
gepriesters. Zij veroordelen 
hem tot de kruisdood. Deze 
vrijdag is bekend als Goede 
Vrijdag en staat, ondanks de 
misleidende naam, in het te- 
ken van droefheid. Het lijden 
van Jezus en zijn opoffering 
voor de mensheid worden 
dan herdacht. Wist u dat wij uw 

oude videobanden voor u op DVD 

kunnen overzetten!!! Thorbeckestraat 1 5 • 2042 GL • Zandvoort • Tel. 023-573 26 49 
Amsterdamstraat 70 - 72 • 2032 PS • Haarlem • Tel. 023-533 82 69 & Bloemenhuis W.BLUYS 

) aws&aeAei/! anv \jLaQA/e&n/ 0(/ifif heAA&w aoJz/ ui&eA/ volop; 
uÜMtexAmde; \jIoIqav. 

PASTEURSTRAAT 6 - ZANDVOORT 

Winkelcentrum "Nieuw Noord" 

Tel. 023 571 50 25 Ifeacktiet 

Internet & Computer Centrum 

Ruim 9 jaar een vertrouwd adres voor 
al Uw hardware, reparaties en supplies. Eigen technische dienst en buitendienst 

Haltestraat 59 A 2042 LL Zandvoort 8 023-5730749 
www.beachnet.nl info@beachnet.nl WIN DEZE FIETS!!! 

Kom naar de winkel en raad het gewicht! 
Kalahari510SX Nieuw: ± 80 kinderfietsen in de kelder! 

Martijn's Fietsenhoek Tolweg 6 2042 EK Zandvoort Tel.: 023-5714484 

anraszzzzi 
Wij zijn op ons Paasbest. 
Beide Paasdagen geopend 

Strandpaviljoen 8 Zandvoort 
T. 023 571 64 06 
www.trefpuntannette.nl Ju DE TROMP WINKEL 

Dit is echt voordelig! 

Gevulde Peppadews 

100 gram van € 2,89 

nu voor € 1 ,99 

Voor al onze klanten 
een leuke Paasattentie 

Grote Krocht 3-5 

2042 LT Zandvoort 

Tel./Fax 023-5719058 AANBIEDING Te gen inlevering van deze advertentie: een wit t-shirt of muisi 

bedrukt met uw foto of tekst voor maar €5,90 ding is geldig t< Copya^-pOffice Haltestraat 35, 2042 LK Zandvoort 

Tel.023-5737 698, Fax 023-5737 693 

E-mail: info@copyoffice.nl Joegosfaviscd restaurant 

l D ( WB'R0V r K ( l% 

Gezellig ouderwets lekker veel, voor weinig 
» ty*W|$£j|lfl$ï 3 gangen weekmenu 

dinsdag t/m vrijdag 

Vis of vlees 

€11,75 

Beide Paasdagen geopend! 

Zeestraat 41 • Tel. 5715110 • (maandags gesloten) Zandvoortse Courant • nr. 8 • week 12 • 24 maart 2005 Heden «ö» 5T Is ons postkantoor 
al zo oud? De Zandvoortse politiek buigt zich momenteel over een aantal grootschalige projecten in het 
kader van de dorpsvernieuwing. Het Louis Davids Carré is één van die projecten. Een opmerkelijk 
gebouw in dit gebied is het postkantoor. Gebouwd in begin jaren zestig, in gebruikgenomen op 
10 januari 1964 en officieel geopend op vrijdag 6 juni 1964. 
(Foto: Genootschap Oud Zandvoort, bld01439) Metamorfose 

Aan de totstandkoming van 
het postkantoor is negen jaar 
van overleg en bouw voor- 
afgegaan, voordat het oude 
karakteristieke kantoor uit 
begin 1897 op de hoek van 
Haltestraat en Raadhuisplein 
kon worden gesloten en ge- 
sloopt. Een stukje markant 
Zandvoort verdween daarmee 
uit het centrum. Een centrum 
dat in tien jaar tijd een grote 
gedaantewisseling onderging. 
Niet in de laatste plaats door 
het opheffen van de tram- 
lijn Zandvoort - Haarlem - 
Amsterdam in september 1958. 
Ter afsluiting van de metamor- 
fose van het dorpscentrum 
werd het postkantoor ge- 
bouwd. Een gebouw dat vorig 
jaar veertig jaar 'oud' was en 
waarvan vast staat dat het op termijn ook de status van post- 
kantoor zal kwijt raken. Veran- 
deringen in de organisatie van 
de postbezorging en de plan- 
nen voor de ontwikkeling van 
het Louis Davids Carré zijn de 
oorzaken dat het gebouw, dat 
historisch gezien nog vrij recent 
is, dan wel een andere bestem- 
ming zal krijgen of zal worden 
afgebroken. 

Burgemeester van Fenema 

In het verslag van de opening 
van dit gebouw lezen we in 
de Zandvoortse Courant van 
10 juni 1964, dat het gemeen- 
tebestuur bij deze voor Zand- 
voort belangrijke gebeurtenis 
verstek liet gaan. Ing. G.A.P. 
de Kort vond het vooral spijtig 
dat burgemeester Van Fenema 
ontbrak, omdat hij een 
belangrijk aandeel had in de 
(Foto: Cor Draijer) totstandkoming van dit post- 
kantoor. Het kantoor was ont- 
worpen door de Haarlemse 
architect B.J.J.M. Stevens en 
werd gebouwd voor een be- 
drag van f 1 .000.000. Ter infor- 
matie: het uit 1897 daterende 
vorige postkantoor aan de 
Haltestraat was gerealiseerd 
voor de som van f 12.000. In 
vergelijking met die accom- 
modatie was het nieuwe ge- 
bouw zeer modern en voldeed 
aan alle eisen die PTT aan dit 
soort accommodatie in begin 
van de jaren zestig stelde. Het 
gebouw, dat nu nog dienst 
doet als postkantoor, heeft 
een hal van 260 m en een 
werkruimte waaronder een 
sorteerzaal van 116 m, terwijl 
de toenmalige directeur, de 
heer Buisman, de beschikking 
kreeg over een eigen kantoor. 

Compliment 

Nu er gesproken wordt over 
de toekomst van het kantoor, 
wordt wel eens opgemerkt dat 
het jammer is dat zo een nieuw 
gebouw nu al wordt afgebro- 
ken. Wie bedenkt dat het 
echter al meer dan 40 jaar oud 
is, moet erkennen dat de bou- 
wers van destijds een gebouw 
hebben gerealiseerd, dat nu 
nog als nieuw wordt ervaren. 
Een groter compliment kan 
architect Stevens niet krijgen! Paasoverdenking anno 1958 
van Cees Kuyper sr. 

ANDVOORTSfgi 
IEUWSBIAr 
Ift» j« rg ofl.J Mh 45 Cees Kuyper sr., redacteur/eigenaar van het Zandvoorts 
Nieuwsblad, plaatste in zijn Paaseditie jarenlang een overdenking, 
waarbij hij christelijke elementen combineerde met Zandvoort. 
Hieronder een verkorte weergave van zijn overdenking in het 
Zandvoorts Nieuwsblad van Goede Vrijdag 4 april 1958, aan de 
vooravond van Pasen dat zowel nu als in het verleden gezien is 
als het begin van het nieuwe zomerseizoen. 

Opmerkelijk is dat de stijl en taalgebruik weliswaar ouderwets 
aan doen maar door de destijds geliefde journalist beschreven 
menselijke feiten over Zandvoort, ook van toepassing kan zijn 
op het Zandvoort van 2005. Mogelijk dat deze woorden uit het 
verleden uw Paasdagen zullen verrijken. 

Paasfeest 

Feest van vreugde en verwachting 

Waar blijft hij zolang, 

de nachtegaal en vergeet, 

hij ons te troosten? 

't En zomert nog niet, 

maar zomeren zal 't, want 

de Paaszon zit in 't Oosten. Zo zong de dichter Guido Gezelle 
in zijn prachtig lied: '"k En hore 
U nog niet", dat hij maakte na 
de barre winter van 1890, toen 
het voorjaar maar niet wilde 
komen. En we kunnen dit jaar 
het de grijze dichter volmondig 
na zeggen, want ook nu met 
het Paasfeest vlak voor de deur, 
zomert het nog niet en laat de 
nachtegaal zich nog niet horen. 
Maar ook wij weten het: zomeren 
zal het, want de Paaszon zit in het 
Oosten en op deze late winter, die 
van geen wijken weten wil, zal 
toch eindelijk de zomer moeten 
volgen. 

Dat is het hoopvolle, dat is de 
vreugde en de verwachting 
die Pasen ondermeer met zich 
medebrengt. Daarom is Pasen 
vooral voor Zandvoort, dat zo zeer 
op de zomer is aangewezen, van 
zo uitzonderlijk grote betekenis. 
Een goede zomer betekent voor 
Zandvoort een goed jaar, een 
slechte zomer een slecht jaar. 

Pasen is van die zomer de 
inleiding. Het preludium van de 
zomersymfonie. In de natuur 
ontwaakt het leven. Het gaat dit 
jaar nog wel heel schuchter, maar 
de eerste voorboden zijn er. Dan 
zullen we weer het uitbundig 
bloeiende bollenveld zien tegen 
de achtergrond van de kale bomen. En in Zandvoort gaat dat 
evenzo, want Zandvoort is gereed 
de zomer en zijn roezemoezige 
drukte te ontvangen. Op Pasen 
is Zandvoort in zomertenue, ook 
al is de wind nog koud en guur 
en heeft het strand nog geen 
zomerse allures. 

In de afgelopen weken werden 
wij weer enkele malen geplaatst 
voor een plotselinge dood. Een 
moeder verloor haar zoon waar 
aan ze zo zeer gehecht was, 
plotseling greep de dood hem 
van haar weg. En wij begrijpen 
het niet en vragen naar het 
waarom en weten het antwoord 
niet, want niemand kan ons dat 
antwoord geven. 

Dat antwoord geeft alleen God 
en dan wijst Hij ons op Pasen, 
op het feest van vreugde en 
verwachting. Het betekent 
onzegbaar rijke troost voor een 
ieder, die het wonder van Pasen 
aanvaarden wil. Het zal ook 
bij alle materiële vreugde en 
verwachting, die in Zandvoort 
zo makkelijk een overheersend 
karakter krijgt, onze komende 
Paasdagen aanmerkelijk ver- 
rijken, indien wij bij dit grote 
Paaswonder eens een ogenblik 
blijven stille staan. 
HEES Ji JE — gtf,gi!i»EgFEFEr.eF nkülccntrum Nieuw Noord tegenover VOMAR] 
Telefoon: 023 - 5719124 Met ingang van maart 

maandag t/m zaterdag 

geopend van: 

10:00 tot 17:00 uur Sierbestratingsbedrijf 

Henk SEBREGTS Ophogen • vernieuwen 

40 jaar ervaring 

Levering materiaal 

(Excluton) 

Catalogus ter inzage 

& showterrein Vrijblijvende prijsopgave 

Tel. 023-57 317 29 
06-517 712 98 
'M''!' Haltestraat 46 • 2042 LN Zandvoort 
Tel. 023-5737046 Beide Paasdagen geopend 

Heerlijk 4 gangen 
verrassings Paasmenu € 35,= 

Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om 

von de menukaart te kiezen of gezellig 

een drankje te komen drinken 

Wij wensen u gezellige paasdagen. FAST COMPANY Reclame& Advies FAST COMPANY GROUP 

Duinstraat 8 • 2042 HC Zandvoort 

Tel.: (+31) (0)23 573 70 10 

E-mail: info@fastcompany.nl 

Internet: www.fastcompany.nl 
INTERNET 

Webdesign • Webshops 
Webhosting • Domeinbeheer 
Databases • Webcontent 
Content Management Systeem 

(om zelf eenvoudig tekst en foto's op uw website te plaatsen) e COMMUNICATIE DESIGN INTERNET INCASSOBUREAU 
Binnen- en 

buitenlandse incasso's 
Juridische adviezen 
Gerechtelijke 
procedures Bel voor 
meer info HÜTING&VANDERMIJE 
Take Five 

PERMANENT STRANDPAVILJOEN AAN ZEE 

Boulevard Paulus Loot, Paviljoen 5 

IEDERE WEEK WEER EEIM 

VERRASSEND 3 GANGEN 

KEUZEMENU VOOR € 24,50 

VOOR RESERVERINGEN: 

D23-571B119 / INFO@TTFAZ.NL 

VDDR HET MENU EN 

INFORMATIE: 

WWW.TAKEFIVEAANZEE.NI_ 
PNüpüif & & otf^^afei* 
■\ Eerste paasdag • Zondag 27 maart 

PAASLUNCHa€ 10,00 

Van 12.00 tot 14.00 uur 
Graag van tevoren reserveren! 

Zaterdagavond is 

SPARE RIB AVOND € 750 

incl. patat en sausjes 

ONS TERRAS IS WEER OPEN! Gasthuisplein 10 • 2042 JM Zandvoort 

Tel. (023) 571 46 38 • Fax (023) 573 14 54 

www.wapenvanzandvoort.nl 
Zandvoortse Courant • nr. 8 • week 12 • 24 maart 2005 
Kook eens anders: Paasmenu 

Ter gelegenheid van Pasen hebben wij voor u een volledig menu samengesteld, 
dus ook de garnituren hebben wij erbij gedaan. Tevens hebben wij onze vinoloog 
gevraagd om er passende wijnen bij te zoeken. Het verslag van deze zoektocht 
vindt u elders in deze Courant. Rest mij u een vrolijk Pasen te wensen en voor het 
diner: smakelijk eten! ROQUEFORT/COGNAC TAARTJE 

Voorgerecht voor 4 personen 

Ingrediënten: 

150g roquefort 
2 el cognac 
2 el olijfolie 

2 rode uien, dungesneden 

225 g diepvriesbladerdeeg, ontdooid 
geklutst ei of melk, om te glaceren 

3 walnoten, gehakt 
2 el fijngeknipt 
verse bieslook 

zout en versgemalen peper 

Bereidingswijze: 

Verkruimel de roquefort boven 
een kleine kom, giet de cognac 
erover en laat de kaas 1 uur ma- 
rineren. Verhit ondertussen de 
olijfolie in een koekenpan en bak 
de gesneden uien onder af en 
toe roeren 20 min. op een laag 
vuur. Neem de pan van het vuur 
en zet hem opzij. 
Verhit de oven voor op 220° C. 
Vet een bakplaat in met olie. Rol 
het bladerdeeg uit op een met 
bloem bestoven werkoppervlak 
en steek er 4 rondjes van 10 cm 
doorsnede uit. Leg de rondjes op 
de bakplaat en prik ze in met een 
vork. 

Bedek de randjes van de rondjes 
met wat geklutst ei of melk. Voeg 
de walnoten en het bieslook toe 
aan de uien en maakt op smaak 
met zout en peper. Verdeel dit 
rond op de rondjes, maar laat de 
randjes en het centrum vrij. 
Schep de kaas met cognac in het 
centrum van de rondjes en bak 
ze in 12-15 min. goudbruin. Ser- 
veer ze warm op een bedje van 
sla, komkommer en tomaat. ASPERGES METZALMBOTER 

tussengerecht voor 4 personen 

Ingrediënten: 

12 verse asperges, 

20 gram zout, 

75 gram gerookte zalmfilet, 

100 gram boter, 

witte peper uit de molen, 

zout, 

sap van 1/2 citroen. 

Bereiding: 

Leg 100 gram boter op een scho- 
teltje en laat op kamertempera- 
tuur komen. Schil en kook de 
asperges beetgaar. Terwijl de 
asperges staan te garen, de zalm 
zeer fijn hakken. Roer de boter 
smeuïg, roer er de zalm door en 
wrijf de boter met een houten le- 
pel door een grove zeef. Pers de 
citroen uit en zeef het sap. Breng de boter op smaak met peper en 
zout en (eventueel) een druppel- 
tje citroensap. Vul een spuitzak 
met de zalmboter en spuit een 
toefje op elk bord. Haal de gare 
asperges uit het kooknat, laat ze 
even uitlekken en verdeel ze over 
de borden. GEVULDE KIPFILET 

Hoofdgerecht voor 4 personen 

Ingrediënten: 

4 kipfilets, 

1 bosje basilicum, 

2 teentjes knoflook, 
fijn gesneden, 

1 klein preitje in 

ringen gesneden, 
4 plakken parmaham, 
peper (uit de molen) en zout. Bereiding: 

Snijd de kipfilets open (niet he- 
lemaal). Bak de prei en de knof- 
look tot dat deze zacht is en 
voeg peper en zout toe. Snijd 
de basilicumblaadjes in dunne 
reepjes (chiffonade) en meng ze 
door de prei. Vul de kipfilets met 
dit mengsel en vouw ze dicht. 
Vastzetten met een cocktailprik- 
ker. De kipfilets met wat peper 
en zout bestrooien en de parma- 
ham om de filets heen wikkelen. 
Klein beetje olijfolie over de filets 
heen sprenkelen. 30 minuten in 
een voorverwarmde oven op 200 
graden. 

AARDAPPELTORTILLA 

Bij ge recht 

Ingrediënten: 

500 g vastkokende aardappelen 

2 uien 

50 ml (olijf)olie 

peper uit de molen en zout 

4 eieren 

Bereiding: 

Schil de aardappelen en snijd ze 
in dunne plakjes of blokjes. Gaar 
ze een paar minuten voor in de 
magnetron of kook ze in 10-15 
minuten beetgaar. Voorga ren in 
de magnetron is snel en eenvou- 
dig: Verdeel de geschilde, gewas- 
sen en gesneden aardappels met 
aanhangend vocht in een diepe 
magnetronschaal. Dek de schaal 
af met een deksel of met mag- 
netronfolie. Na 3-5 minuten op 
vol vermogen zijn de aardappels 
beetgaar. Laat ze 2 minuten na- 
garen. Snipper de uien. Verhit de 
helft van de olie in een grote koe- 
kenpan met anti aanbaklaag. Bak de aardappelplakjes samen met 
de gesnipperde ui 5 min. Klop 
de eieren los. Haal het gebakken 
mengsel van het vuur en breng 
op smaak met peper en zout. 
Schep dit mengsel vervolgens 
door de losgeklopte eieren. 
Veeg de pan schoon met wat 
keukenpapier. Verhit de overge- 
bleven olie in de pan en schenk 
het tortillamengsel in de pan. 
Dek de pan af en bak de tortilla 
15 min. tot de bovenkant ge- 
stold is. Dek de pan af met een 
groot bord en keer ze tezamen. 
Laat de tortilla voorzichtig terug 
in de pan glijden en bak de on- 
derkant in 5 min. bruin en knap- 
perig. Snijd de tortilla in punten 
of blokjes en serveer. HOLLANDSE 'RATATOUILLE' 

Groenten bij gerecht 

Ingrediënten: 

2 vleestomaten, 
1 courgette, 
1 rode paprika, 
1 groene paprika, 
1 gele paprika, 
1 grote ui, 

1 takje verse tijm, 

2 teentjes knoflook, 
een weinig olijfolie 

zwarte peper uit de molen en zout 
droge witte wijn 

Bereiding: 

Was de groenten en snijd ze in 
grove stukken. Maak de olijfolie 
heet in een pan. Voeg de uien en 
de tomaten toe en zweet ze aan 
(ze moeten niet bakken). Voeg 
de rest van de groenten toe en 
laat even meesmoren. Voeg de 
tijmblaadjes toe. Blus af met een 
weinig witte wijn. Laat, met een 
deksel op de pan, circa 10 minu- 
ten smoren. Breng op smaak met 
peper en zout en bindt de rata- 
touille met aardappelmeel. SABAYON MET 

KIWI'S EN VANILLE ROOMIJS 

Nagerecht voor 4 personen 

Ingrediënten: 

4 kakelverse eierdooiers van 'xl' 

(grote) eieren, 

300 cc zoete witte wijn bij voorkeur 

een dessertwijn, 

30 cc Crème de Vanille (likeur), 

indien u deze niet kunt kopen, 

voldoet vanille-essence maar dan 

slechts enkele druppels! 

4 kiwi's 

vanille roomijs 

Bereiding: 

Doe de ingrediënten in een me- 
talen kom (geen aluminium!). 
Zet deze kom in een pan met 
water dat aan de kook is (mag 
niet koken). Klop met een garde 
net zolang totdat de massa dik 
en schuimig is en haal de kom uit 
de pan. Schil de kiwi's en snijdt 
ze in dunne plakjes. Doe de kiwi 
in een dessertcoupe. Schenk de 
eierschuimmassa over de kiwi en 
voeg in iedere coupe een bol va- 
nille roomijs toe. T^ Wijn onder de loep 

Het kiezen van wijnen bij een menu valt niet altijd mee. Ten eerste 
moeten ze natuurlijk in harmonie zijn met de gerechten, maar daar- 
naast moet een wijn "nooit doen terug verlangen naar de wijn die 
je daarvoor dronk". Kortom, de wijnen dienen vaak voller, rijker en 
krachtiger te worden naarmate het menu vordert. In het Paasmenu dat voor u is 
samengesteld zit een voorge- 
recht dat qua smaak overheer- 
sender is dan het tussengerecht. 
We hebben dus een probleem 
bij het uitzoeken van de bijpas- 
sende wijn voor deze gerechten. 
Immers, we willen een wijn bij 
het Roquefort/cognactaartje die 
erbij past, maar niet krachtiger is 
dan de wijn die we gaan drinken 
bij de asperges. Vervolgens kie- 
zen we bij de kip met basilicum 
een rosé en bij het nagerecht 
een heerlijke dessertwijn. 
Na alle wijnen te hebben ge- 
haald bij Gall & Gall, ben ik aan 
het kokkerellen geslagen. En ik 
moet u zeggen: de gerechten 
waren allemaal even heerlijk 
en vormden met de wijnen een 
prima combinatie. Ik heb mijn 
Paasmenu dus al gegeten, maar 
kan het u met Pasen absoluut 
aanbevelen! 

Bij het Roquefort/cognactaartje 
Era Costa na - Rioja - 2004 
De witte Rioja wijn is een lichte, 
heerlijk fris-fruitige wijn die 
geurt en smaakt naar citrus- 
vruchten. Hij bevat genoeg 
suikers maar ook zijn zuren 
aanwezig waardoor een mooie 
balans ontstaat; precies waar 
het hartige gerecht om vraagt. 
Dit gerecht heeft namelijk een wijn nodig met een beetje zuur 
en een beetje zoet om het zout in 
het gerecht iets zachter te maken, 
maar die toch de pittige smaak 
overeind houdt. 

Prijs: € 4,89 
Kwaliteit/prijsverhouding: 7 

Bij de asperges met zalmboter 
Penfolds - Riesling - 2002 
(met schroef dop!) 

Een zeer aromatische wijn waarin 
ananas en veel rijp citrusfruit de 
boventoon voeren. De net ge- 
opende wijn heeft een klein prik- 
je dat verdwijnt zodra hij langer 
openstaat. De smaak is behoorlijk 
explosief met veel fruit, maar de 
wijn behoudt zijn frisse karakter. 
Wellicht lijkt deze Riesling moei- 
lijk te combineren bij het tussen- 
gerecht van de asperges met de 
zalmboter door zijn rijpe fruit en 
kracht, maar met het lichtzoute 
en vooral vette van de zalmboter 
(ik had er nog extra wat kleine 
stukjes zalm bijgelegd) is hij toch 
wel erg lekker. 

Prijs: € 5,99 
Kwaliteit/prijsverhouding: 8 

Bij de gevulde kipfilet met aardappel- 
tortilla en Hollandse ratatouille 
Louis Bernard - Tavel - 2003 
Een prachtige roze tot lichtrode kleur. Een geur van bramen en 
bessen. Het is een stevige rosé 
die direct een mediterraans ge- 
voel opwekt. Er zit kruidigheid in 
de smaak die prima combineert 
met de kip, gevuld met onder an- 
dere basilicum, knoflook en prei 
en daarnaast het lichtzoute van 
de parmaham. Een topper bij het 
gerecht! 

Prijs: € 9,49 
Kwaliteit/prijsverhouding: 7,5 

Bij de sabayon met 
kiwi's en vanille roomijs 
Tour Belingard - 
Monbazillac-2002 (50 cl.) 

Het is een fris maar zoet gerecht 
en heeft dus een wijn nodig die 
zoet is, maar waar wel degelijk 
zuren in aanwezig zijn! Overi- 
gens is een dessertwijn die alleen 
maar zoet is erg plomp, verve- 
lend en saai om te drinken. Een 
goede zoete wijn hoort qua zoet 
en zuur in balans te zijn. 
De wijn moet ook hier in over- 
eenstemming zijn met het ge- 
recht. De Monbazillac geurt naar 
rijpe ananas en meloen. Hij heeft 
een zeer exotische fruitgeur. Hij 
smaakt naar honing en rijp fruit 
maar omdat zijn zuren nog aan- 
wezig zijn, behoudt hij zijn fris- 
heid. 

En dat is precies wat dit dessert 
nodig heeft. 

Prijs: € 7,49 
Kwaliteit/prijsverhouding: 7,5 

En vergeet u niet: over smaak 
valt niet te twisten! 

J. van Gelder (vinoloog) 

5> iö /tGSSe/ltè, 

Harocamo 

Kerkstraat 14 - Zandvoort 

Als u uw ei niet kwijt 
kunt, komt u naar 

/ \ \ De Lamstrael 

l L^—l ] Haltestraat 52 

^ — Y^^i J Zandvoor1: PIZZERIA 

EN AFHAALCENTRUM 

MIMO 

www.pizzamimo.nl 

OPENINGSTIJDEN: 
7 dagen per week van 1 7:00 - 01 :00 uur Bezorgkosten € 1 ,50 
Bestellingen boven de € 20,- GRATIS! TEL. 023-5714463 

Haltestraat 23A • 2042 LK Zandvoort r Glreek &uisim 

ïióxeniay 

Geniet ook thuis van de Griekse keuken! 

Bij afhalen op alle gerechten van de menukaart 10 % korting. 
Bel voor afhalen/reserveren 023 - 5734920 &IL Bezoek ook onze website: WWWM0XENIA.INF0 Gegarandeerd lekker 

Halleslraal 49. 2042 LK - Zandvoort, tel. 023 - 5734920 
Geen Paasfeest ponder e&K Lekker 

stukje vlees vast To^daaer Vreeburg. 

SpeddUfbUi Fmdtie, Gmmtetrett BBQ^ 

Haltestraat 54 - Zandvoort 
Tel. 023-5712451 mm 

Woensdags wïnterdaghap € 7,50 tot eind maart 

Tegen inlevering van deze advertentie 
10% korting op afhaalmenu's! 

Zeestraat 55, Zandvoort: 023-571 4681 
Restaurant 

e Grand Prix 

Vlees- en Visspecialiteiten 

• Heerlijke pizza's! 

• Barbecue aan tafel 
Grote variatie in vlees- visgerechten 
• Elke week een speciaal menu 
• Ook om mee te nemen! 

Passage 6-10, Zandvoort 
Tel.: 571 38 13 of 06 - 20 444 642 

(vanaf 15.00 uur, maandag gesloten) 
HONG KONG 

-s- $& m m 


Haltestraat 69 
[M2LL Zandvoort NL 

Eigenaar: Xi.Hu 
Uw gastvrouw: Winnv Huang 
TEL: 023-5717897 FAX: 023-5739866 

■ ■'M 11 Wenst iedereen een vrolijk Pasen! 
Wij heten u van harte welkom 

Burg. Engelbertstraat 72 y Zandvoort 
Tel. 023-5716450 

Geopend van 17.00 tot 22.00, woensdag gesloten , CXJrpcSSStxS^^S^^ 

direzione: passage 2-4 Zandvoort 

Alfredo Caramante Tel. 5716785 Toko Bintang 

Indonesische keuken 

Maaltijabezorging, 
afhalen en zitplaatsen 

Catering Javaans bujjet 

Haltestraat 34 - Zandvoort 

Tel.: 023-5712800 Mf Café - Kesiauram « 1 

Classics, Pannenkoeken- & a la Carte Restaurant 
Ook om mee te nemen 

Passage 32-34 2042 KV Zandvoort 
Telefoon 023-57 185 86 GALLSGALL PAASBESTE AANBIEDING Hooghoudt 

Wodka 
100 cl. 

van 18,49 voor 15,99 Slijterij Beems v.o.f. • Wijnhandel 

Grote Krocht 24 • 2042 LW Zandvoort 
Telefoon: 023-571 25 32 ; Snf , ■ 
T>e Zjuid Creatief T>e meest oYigiMlt ev^ betaalbare 
kadowivüRjel iv^ Z^av^dtioovt. 
* ook, workshops. Voor kindtrt\A> t\*> sftdalt of drachten, * 

•Raadhuisplein 14 - rel. 0&-4070 y± g>o Zandvoortse Courant • nr. 8 • week 12 • 24 maart 2005 
^=? Na de teleurstelling van de vorige week, besloot ik om deze keer iets 
minder risico te nemen en te gaan eten bij Grand Café Danzee wat ik 
mijzelf verleden week al beloofd had. Met mijn hoge hakken door 
de sneeuw wat absoluut niet leuk was, je wilt er toch een beetje leuk 
uitzien, maar gelukkig aan de arm van mijn gast van die avond, bij 
Danzee naar binnen gegleden. Deze keer een leeg restaurant, het 
was ook nog aan de vroege kant, maar een gezellige gevulde bar en 
zelfs de tafeltjes in het bargedeelte waren goed bezet. Prima huiswijn 

Onze zeedichter zat er ook 
en probeerde inspiratie op te 
doen uit de daghap: spinazie 
met gekookte aardappels een 
gehaktbal en een gekookt eitje, 
wat er goed uitzag, maar hoe 
het smaakte, zullen we wel kun- 
nen lezen in één van zijn nieuwe 
gedichten. Wij dronken rode 
huiswijn aan de bar (€2.75), een 
Shiraz die prima van kwaliteit 
was. Op naar het restaurant dat 
inmiddels goed bezet was. We 
namen nog een aperitief en kre- 
gen warm boerenbrood (stond 
wel op mijn rekening) met geluk- 
kig weer smeerbare boter (wat in 
elk restaurant toch zou moeten 
kunnen) en de kaart. 

Voorgerechten 

Een leuke kaart met leuke smaak 
combinaties zoals bij de koude 
voorgerechten o.a.: salade van 
gerookte kip, vitello tonato, 
terrine van huisgemaakte een- 
denlever. Ook kan men een 
proevereitje bestellen van de voorgerechten. Prijzen lopen op 
van €4.95 tot €8,-. Bij de warme 
voorgerechten o.a.: gefrituurd 
geitenkaasje, krokant gebakken 
Camembert met een jam van 
cranberries en crostini's, een trio 
van tonijn en gebakken baby 
zeeduivelstaartjes met een dille- 
limoenboter. Prijzen variërend 
van €4.95 tot €6.95. Op de kaart 
ook nog diverse soepen (€4.00) 
en salades. Wij kozen voor de 
tonijn en de gebakken zeeduivel- 
staartjes. Het tonijngerecht zag 
er verrassend uit, met een stukje 
gemarineerde, een stukje rauwe 
(met soja en wasabi [Japanse 
mierikswortelpasta]) en gebak- 
ken tonijn (mooi rosé) op een 
bedje van diverse soorten sla met 
nootjes en een goede dressing. 
De gebakken zeeduivelstaartjes 
zagen er prachtig uit en waren 
ook heerlijk van smaak in com- 
binatie met de dille-limoenboter, 
iets minder van die boter op het 
bord zelf zou beter zijn, om te 
voorkomen dat de staarten gaan 
zwemmen. 
Geen jaartallen 

Bij de keuze van de hoofd- 
gerechten, in prijs van €9.95 
tot €15.95. Onder andere: Kip 
Napolitana met Parmaham 
en tagliatelle, in olijfolie 
gegaarde sukadelapjes met 
andijviestamppot en jus de 
veau, saté van de haas, tour- 
nedos van zalm, in de boter 
gebakken sliptongetjes en met 
Parmezaan gebakken kalfs- 
biefstukjes. Wij kozen voor de 
kalfsbiefstukjes en de sliptong. 
De kalfsbiefstukjes waren 
mooi rosé gebraden en met de 
Parmezaan heerlijk van smaak, 
hierbij werd gebakken spina- 
zie en tomatenrisotto geser- 
veerd. De drie in roomboter 
gebakken sliptongetjes waren 
goed gebakken (mijn gast had 
ze liever nog iets krokanter 
gehad). Helaas waren ze op de 
aardappelpuree gelegd waar- 
door ze aan de onderkant 
wel wat week en slap werden 
maar wel goed van smaak. De 
wijnkaart is niet te uitgebreid 
maar voor een ieder toch keus 
genoeg en tegen redelijke 
prijzen. Jammer genoeg, op 
één wijn na, wéér geen jaar- 
tallen. Wij dronken hierbij de 
huiswijn, mijn gast een glas 
witte, ik een glas rode, wat 
volgens de kaart een Merlot 
had moeten zijn maar er was 
een Shiraz ingeschonken. 

Thuisgevoel 

Van de nagerechten koos mijn 
gast de crème brulée die werd 
geserveerd met een grote rode 
Spaanse aardbei, (stond leuk 
maar past niet bij dit gerecht) 
en een bolletje ijs. Mooi kro- 
kant laagje gebrande suiker 
met daaronder dat delicate 
eiergerechtje. Dit nagerecht 
vergt echter veel tijd en aan- 
dacht om te maken, want voor 
je het weet wordt het te heet, 
slaat het door en dan wordt 
het klonterig. De kok had er 
helaas niet goed op gelet. 
Koffie na en de rekening: 
61.50. Danzee is een mooi 
ingerichte zaak met vriende- 
lijke en snelle bediening, ik 
voelde mij thuis en ik kom hier 
zeker nog eens terug. Danzee. (Foto: OvM Fotografie) Wie tapt er? Als je een biertje kan tappen of een glas wijn in kan schenken ben je nog geen barkeeper. Een 
barkeeper is iemand die buiten dat hij een goed biertje kan tappen en een goed glas wijn in kan 
schenken je het gevoel kan geven datje uit bent. Juist wanneer het stil is in zijn zaak en misschien 
kom je dan wel eens vaker. 

Mystery Guest 
Het interieur van Danzee. (Foto: OvM Fotografie) Laarsjes 

Bij het naar buiten gaan, keek 
ik nog even omhoog naar de 
Bierwinckel die nu redelijk bezet 
was en weet nu dat ik er de vori- 
ge keer toch te vroeg was. Aan 
de arm van mijn gast door de 
sneeuw weer huiswaarts, onder- 
weg begaven mijn beide hakken het maar ben toch goed thuisge- 
komen, 's Morgens stond er voor 
mijn deur een pakketje. Ik heb 
het opengemaakt en er zaten 
twee heerlijke warme laarsjes 
in, ook nog in mijn maat met 
een kaartje: dank voor het eten, 
je Gast. f Ondernemers: Let op uw Saekl 
Prijsverschillen Dat er prijsverschillen bestaan is normaal en heeft vaak te maken 
met het gebodene. Wat mij echter verbaast in de Zandvoortse 
horeca is, dat er, in identieke café's, bier in de vorm van fluitjes 
aangeboden wordt met prijzen van € 1,50 tot € 2,00. Uit ervaring weet ik dat de prijzen 
van de diverse brouwerijen 
onderling niet zo veel verschillen, 
alleen de kortingen kunnen wel 
eens verschillen. Dit in verband 
met het wel of niet hebben van 
een financiering van de brouwerij. 
Het moge toch niet zo zijn dat 
de gast meer voor zijn bier moet 
betalen vanwege het feit dat de 
ondernemer geld heeft geleend 
van een brouwerij? 
Het zou toch de ondernemer 
sieren wanneer hij een zodanige 
exploitatie heeft of gaat creëren, 
dat hij voor een normale prijs zijn 
bier kan verkopen. 
Dit moet hij echter zelf doen. Daar 
is hij of zij ondernemer voor. Het 
kan toch ook niet zo zijn, ook niet 
in uw eigen belang, dat wanneer 
uw omzet daalt, u dan maar de 
prijzen boven het gemiddelde 
opschroeft om de winst gelijk 
te houden. Dit is gedoemd te 
mislukken en in Zandvoort 
hebben we daar voorbeelden te 
over van. 

De prijsverschillen in wijn in de 
Zandvoortse horeca zijn niet zo 
groot, maar de verschillen in 
kwaliteit zijn enorm. Ik kan mij 
niet voorstellen dat wanneer je van je vak houdt, dus in de 
meeste gevallen ook van een 
goed glas wijn, je voor je gasten 
een fles wijn koopt van € 2.00 en 
die voor € 2.50 per glas aan je 
gasten verkoopt. 
Als men uitgaat, verwacht men 
in ieder geval kwaliteit van een 
gastheer. Men komt heus niet 
alléén voor de man of vrouw 
achter de tap of voor de leuke 
muziek. Het is een combinatie 
van alles en als die combinatie 
harmonieert, is de kans groot 
dat men komt en blijft komen. 
Kijk eens goed naar je inkoop en 
het percentage wat er normaal 
gesproken bovenop moet komen. 
En heb je geen verstand van wijn 
om welke reden dan ook laat 
je dan eens adviseren door een 
liefhebber en/of een vinoloog, en 
niet door de vertegenwoordiger 
van de brouwerij. 

Te vermelden is dat ik, nadat dit 
stukje geschreven was, 's avonds 
in de KLIKSPAAN zag dat er een 
wijnproeverij was georganiseerd 
voor de gasten, om samen 
te kiezen welke huiswijn er 
voortaan geschonken zal gaan 
worden. HULDE! "Zandvoort biedt u meer dan strand alleen" haat de -plaatselijke horeca hierin maar eens voorop lopen. AHGD'S 

A C H B A R Paaszondag Live Muziek & Salsa workshop 
Vanaf 16:00 uur, gratis toegang 

En bespaar tot honderden euro's op uw buitenzonwering 

Knikarmschermen 

300cm breed x 250cm uitval Vaiiaf € 399,- 

Knikarmschermen, markiezen, sereens, uitvalschermen, rolluiken, 
horren, hordeuren, verandazonwering Bel voor een afspraak, informatie of documentatie met: 

Handelsonderneming M arquise 

Wagnerkade 91 • 2102 CV Heemstede • Tel: 023 - 547 37 12 Ma t/m vr van 09.00 tot 17.00 uur • Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur CDA 

ZANDVOORT - BENTVELD 

Voor goede oplossingen en 

verfrissende ideeën is er het 

CDA Zandvoort/Bentveld Wij wensen u prettige Paasdagen. 
Lid worden? www.cdazandvoort.nl Zandvoortse Courant • nr. 8 • week 12 • 24 maart 2005 
Het interieur van Mango's Beach Bar. (Foto: OvM Fotografie) 

Op het strand bij... 

MANGO'S Beach Bar 

Bij het openen van de deur klinkt de vertrouwde muziek van Mana, en je krijgt 
meteen zin in een hele lange warme zomer! Sinds een aantal jaren mag Mango's 
zich verheugen in een steeds groeiende populariteit en bekendheid, zelfs lande- 
lijk! Vorig jaar is het paviljoen uitgeroepen tot nummer 2 van de meest populaire 
strandtenten aan de Nederlandse kust! Salsa 

Eigenaar Bas Lammers 
heeft met succes een sfeer 
in en rond het paviljoen 
gecreëerd die je het gevoel 
geeft niet meer op vakan- 
tie te hoeven. Het pavil- 
joen bestaat uit meerdere 
volumes, waaronder het 
hoofdgebouw met bar/ 
restaurant en de gezellige 
buitenbar. Alle afzonderlij- 
ke delen van het paviljoen 
Mango's Beach Bar. (Foto: OvM Fotografie) omarmen het grote terras 
waarop, inmiddels traditie, 
naar hartelust salsa ge- 
danst zal worden. 

Caribbean Chique 

Terwijl Mango's vorig jaar 
verrijkt is met een groot 
lounge gedeelte naast de 
buitenbar, wordt er dit sei- 
zoen een nieuwe ruimte 
in gebruik genomen. Het 
in verweerde, zonnige 
kleuren geschilderde hou- 
ten gebouw is neergezet 
in een sfeer geënt op de 
Cubaanse uitstraling die 
de rest van het paviljoen al 
had maar grijpt iets meer 
terug in de tijd: naar het 
decadente Havanna van 
de jaren 50. Waar 'Che' 
de boventoon voert in 
het hoofdpaviljoen, is het 
in dit deel de 'Caribbean 
Chique', met opvallend 
veel aandacht voor een 
uitbundige detaillering; 
kroonluchters, spiegels en 
betimmeringen met mar- 
merlook. 

Deze ruimte zal onder- 
meer gebruikt worden 
voor feesten, trouwpartij- 
en en gezellige borrels met 
live muziek op zondag- 
middag. Een hippe locatie 
voor feesten, een echte 
aanwinst voor Zandvoort. 
Laat de zon maar komen, 
Mango's is er klaar voor! 

Corine de Biase 'South Beach' dieet 

Het klinkt veelbelovend, volgens het meest tren- 
dy dieet van dit moment kan je binnen 3 weken 
strak en slank door het leven. Uiteindelijk is het dieet 
er op gebaseerd dat 
je jezelf een leefwijze 
aanleert waarbij je lek- 
ker kunt eten, geen 
honger lijdt en waarbij 
je toch overtollig ge- 
wicht kwijtraakt. Het 
dieet kent drie fasen. 

Fase 1: Afkicken 

Je lichaam kickt af van 
slechte koolhydraten 
zoals witbrood, snoep 
en koek. Deze fase 
wordt minstens 2 we- 
ken gevolgd. In deze 
fase val je 31/2 tot 6 
kilo af (deels door 
vochtverlies). De voe- 
ding bestaat o.a. uit 
mager vlees, magere 
vis, eieren en groente. Fase 2: 

Bereiken van het streef- 

gewicht 

Deze fase moet worden 
volgehouden tot het 
streefgewicht is bereikt. 
Het tempo van afvallen 
moet 1/2 tot 1 kilo per 
week zijn. Aan het voe- 
dingspatroon van fase 
1 worden geleidelijk 
'goede' koolhydraten 
toegevoegd, zoals fruit 
en volkoren graanpro- 
ducten. 

Fase3: Op het 
streefgewicht blijven 

In deze 'levenslange' fase 
mag je zelfs met mate 
'fout' voedsel eten zoals 
snoep, chips en ijs. Doe 
dit dan wel na het diner 
want dan is je maag vol en neem je de slechte 
koolhydraten langzamer 
op. Er wordt een verge- 
lijking gemaakt met alco- 
hol. Als je in de ochtend 
op je nuchtere maag een 
glas wijn drinkt sta je al 
snel op je kop, doe je dit 
tijdens de maaltijd, dan 
voel je er nauwelijks iets 
van. Zo moet je koolhy- 
draten ook behandelen. 

mmm... lekker South 
Beach 

Carpaccio van rund - ge- 
grilde steak met hete 
salsa - gegrilde zalmmoot 
- asperges met magere 
ham en ei - haring met 
uitjes - garnalencocktail 
met matige dressing - 
groenten omelet! 

South Beach dieetster 
Edith (39): "Ik ben nu 
2 weken bezig met het 
dieet en ga nu naar de 
tweede fase. Ik kan het 
prima volhouden en ben 21/2 kilo afgevallen 
en ik heb geen hon- 
gergevoel. Wat me 
wel tegenvalt is dat 
veel van de recepten 
in het boek duur zijn 
en je moet er even de 
tijd voor nemen om 
alles klaar te maken. 
Een boterham pak- 
ken is wel makkelij- 
ker". H6T 

SOUTH 

86ACH 

DI€€T Het South Beach Dieet 

door Arthur Agatston 
Uitgeverij MOM boeken 
ISBN 90-269-6565-6 Weg met 

die winterlook! Heerlijk, die nieuwe voorjaarskleding weer in de 
winkels. Luchtige niemendalletjes in poederkleu- 
ren, we hebben er alweer helemaal zin in. Die 
dikke winterjassen en handschoenen mogen de 
kast in en die Uggs gooien we nu echt weg! Maar, 
op een of andere manier hebben we toch nog de 
winterlook. Het zal misschien komen 
omdat we zolang be- 
dekt zijn geweest met 
al die laagjes. Er moet 
toch duidelijk eerst wat 
gebeuren voor we weer 
lekker rond lopen met 
blote armen en benen. 

Sauna 

Geen betere manier om 
je lijf voor te bereiden 
op het nieuwe seizoen 
dan een dagje heerlijk 
naar de sauna. En he- 
lemaal genieten wordt 
het als het saunacom- 
plex voorzien is van ge- 
zellige bar en je er ook 
nog lekker kan eten. 

De eerste ronde op de 
houten banken ben 
je nog wat onrustig, 
je zit nog helemaal in 
het ritme van alledag. 
Alles moet snel, opschie- 
ten met dat zweten, je wilt er alweer uit! Maar 
naarmate de dag vordert 
komt de totale ontspan- 
ning. Je slentert loom van 
de Turkse stoomruimte 
naar de Finse sauna. Af- 
gewisseld met een uurtje 
op de banken hangen in 
de bar met een drankje 
en een hapje. Voor je 
het weet is het al diep in 
de avond. Nog nagloei- 
end voor de spiegel, ge- 
nietend van een zachte 
babyhuid, voel je jezelf 
weer helemaal als nieuw. 

Morgen een beetje shop- 
pen, er hangt echt niets 
leuks meer in de kast! 
olendijks 
eubelen LANGE HERENVEST 128 «2011 BX HAARLEM 

Nabij Amsterdamsepoort 
Dagelijks geopend. 2e Paasdag v.a. 11.00 uur Granieten Tuintafels 
Speciale Paasshow 
Prijzen v.a. €749,- WEG 


5 > y? ii X V dvoort 3^ach \ 
[Que Pasa Playa ? 

Op zoek naar een Paaseitje? 
Zoek niet verder, kom naar 

i Que Pasa Playa ? • Paviljoen 6 
023-5715286 
/1 Skyline strandpaviljoen 13 

* ^ The AntPiNin Baach Bar 

2e Paasdag: 

10.00 uur: Paasontbijt (reserveren gewenst) 

12.00 uur: Paaseieren zoeken 

Australische keuk en eike das epen* 

Telefoon: 5714525 
Strandpaviljoen Thalassa 1 8 

Visspecialiteiten. Huig S. Anita Molenaar Ouderwets gezellig en lekker. 

Voor reserveringen bellen: 5715660 
Lekker ouderwets in een nieuw jasje! 
Kom gerust naar beneden en proefde sfeer... Yolande & Michel van Andel V s 023-5712633 

— 
7 V 
Club Nautique 

Strandpaviljoen 23 

T 023 571 57 07 

www.clubnautique.nl Nautiq ue 

VANAF 

GOEDE VRIJDAG 
ZIJN WIJ WEER 
MET ONZE 
AVOND KEUKEN 
GEOPEND! 
K. Kerkman Paviljoen 24 
>. x Vanaf Pasen 
keuken weer geopend! 

Telefoon: 5715791 55+ 

vijfenvijftig plus door Ton Timmermans Weet u nog: wereldberoemd in Nederland? 

De eerste Nederlandse vrouw met een rijbewijs reed het land 
door om knip- en naailessen te geven. Daarbij hanteerde Ida de 
Leeuw van Rees haar zelfbedachte 'bloksysteem'. Een methode 
waarbij knippatronen op schaal waren getekend, later bekend 
als het "De Leeuw van Rees systeem". "Dames, nu groet ik u weer, 
tot de volgende keer". Na de 
oorlog verzorgde Ida de Leeuw 
van Rees het mateloos popu- 
laire radioprogramma "Met 
naald en schaar". Je herkende 
haar onmiddellijk aan haar ge- 
affecteerde uitspraak en haar 
hoge stem. 

Als 'bakvis' van 15 jaar werkte 
ze bij een modezaak in Amster- 
dam, waar ze uiteindelijk be- 
landde op de afdeling "haute 
couture". Vier jaar later ging 
ze werken als lerares bij de mo- 
devakschool van mevrouw G.D. 
de Leeuw-Van Rees, ook in Am- 
sterdam. Een waagstuk 

Ondernemer als Ida was, pro- 
beerde ze het vak meer be- 
kendheid te geven. Zij stapte op 
Willem Vogt, directeur van de 
Hilversumsche Draadlooze Om- 
roep (HDO) de voorloper van de 
AVRO, af. En zo startte in 1926 
de eerste kniples op de radio, 
zelfs voor een meisje met HBS 
opleiding een waar waagstuk. 
De cursussen werden in korte 
tijd enorm geliefd en de lespak- 
ketten vlogen de deur uit. In 
1932 werd het recordaantal van 
32.000 deelnemers aan de cur- 
sus bereikt. Er zijn ook nog een 
aantal cursussen uitgezonden in 
Ida de Leeuw. 

Nederlandsch Indië. Die waren 
dan tevoren op grammofoon- 
plaat gezet!! 

In 1963 besloot de AVRO om, 
na bijna 37 jaar, te stoppen met 
de uitzendingen. De laatste 
uitzending van "Met naald en 
schaar" was op 1 8 juni 1 963. Kent u hem nog, de man met de hangsnor? 

Cor hoort bij Tom als Steyn bij Manders. Twee beroemdheden van het zwart-witte scherm. Zij 
brachten in de jaren 50 voor het eerst een Franse sfeer op de beeldbuis. Een show tussen een lach 
en een traan maar boordevol humor: Meneer Cor Steyn en Dorus. Uit hun samenwerking in het 
VARA radioprogramma 'De 
showboat' ontstond zijn eerste 
grote hit: "Twee Motten". 
"Zeg meneer Steyn neem me niet 
kwalijk dat ik even onderbreek 
maar zou u mij misschien even op 
mijn rug willen krabbelen ?" 
"Zeg Dorus, heb je nou niet iets 
beters voor me?" 
"Nee, nee, mot je even goed 
luisteren; het is niet wat u denkt 
maar kijk even in mijn kraag. Hier 
moetje opletten. " 

Er wonen twee motten in mijn 
ouwe jas - En die twee motten 
die wonen er pas 
Je raakt gewoon weg van je stuk 
- Als je dat ziet dat pril geluk 
Hij vreet me hele jas kapot - Al- 
leen voor haar die dot van een 
mot 

Ik noem haar Charlotte en hem 
noem ik Bas - Die dotten van 
motten 
In me ouwe jas 

De geboorte 

Lou Bandy en Heintje Davids 
waren zijn vaste klanten. Hij 
ontwierp voor hen affiches en 
decors. Vaak figureerde daarin 
een zwerver met een bolhoed 
en een snor. Jaren later werd die vagebond leven ingeblazen. Tom 
Manders trad op als Dorus in het 
revuecafé Saint Germain des Pres 
aan het Rembrandsplein in Am- 
sterdam. 

Meneer Steyn 

De VARA televisie vroeg hem te 
komen werken. Hij nam zijn de- 
cor uit Saint Germain des Pres mee 
naar de studio in Hilversum. Zo 
ontstond dezelfde Franse sfeer op 
televisie. In 1956 begon hij nauw 
samen te werken met organist 
Cor Steyn. Daarmee kreeg deze 

Tom Manders. 
meester op het hammondorgel 
een niet onbelangrijke rol in de 
show. 

Zing maar mee 

Op de televisie waren zijn shows 
een groot succes. Na de eerste 
hit volgden er nog vele. Wie 
kent ze niet? "Bij de marine", 
(Het is gezond voor je lijf en je 
leden), "Als ik wist datje zou ko- 
men" (had ik de loper uitgelegd, 
een potje thee gezet en de visite 
afgezegd), "Figaro" (me mes me 
mes, waar laat ik nou me mes, 
niemand de deur uit, niemand 
de deur uit) en "De harmonie 
van Krommenie" (de harremo- 
nie gaat nooit verlo-o-ren, de 
harremonie van Krommenie). 

Roepnaam Tom 

Antoon Manders werd in 1921 
geboren in Den Haag. Na zijn 
middelbare school volgde hij 
een opleiding aan de Academie 
voor Beeldende Kunst. Hij werd 
schilder en ontwerper van af- 
fiches en decors. Theater Carré 
in Amsterdam behoorde tot zijn 
vaste klantenkring. In 1967 werd 
Manders voor één van zijn tele- 
visieprogramma's op het televi- 
siefestival van Montreux onder- 
scheiden met de Zilveren Roos. ■ Zandvoortse Courant • nr. 8 • week 12 • 24 maart 2005 

Seniorenraad vaker achter 
gesloten deuren 

Gevraagd of ongevraagd van advies dienen. Zie daar de kern 
van de werkzaamheden die de Seniorenraad is opgedragen. 
Het taakgebied van de Raad betreft de belangenbehartiging 
van ouderen in de gemeente Zandvoort. Aanvankelijk in 
openbare bijeenkomsten, sinds kort echter zijn de vergade- 
ringen veelal besloten. 

De Seniorenraad is van karakter veranderd waardoor publie- 
kelijke bijeenkomsten minder zinvol zijn geworden. Zodra 
echter de voorzitter van de Seniorenraad van oordeel is dat 
een openbare bijkomst nuttig is, zal in de gemeentelijke ad- 
vertentie een uitnodiging verschijnen. 

Nieuwe verordening 

Het besloten karakter ligt in het feit dat de Seniorenraad een 
adviesorgaan is geworden voor uitsluitend het college van 
B&W. De advisering dient te gaan over inkomen, gezond- 
heid, zorg, welzijn, wonen, mobiliteit en vervoer. Tot voor 
kort trad de Seniorenraad regelmatig voor het voetlicht en 
de publieke tribune kon meepraten. Daar kwam verandering 
in toen de Gemeenteraad in 2003 een nieuwe verordening 
vaststelde over de Seniorenraad. Volgens dat besluit brengt 
de Raad gevraagd en ongevraagd advies uit omtrent belan- 
gen van ouderen in Zandvoort op het gebied van inkomen, 
gezondheid, welzijn, wonen en mobiliteit/vervoer. \_ Verjaardagen j 

W Downloaden j 

Contact 

FAft 


Welkom bij verjaardagen 

■OflIHlMtt 
^ Sureenshcte j 


Wtëep 


neerslaande acratnatiott om ze » vwgraten 
lint* 


i -i u-u 


Verjaardag 
:üt^ 

Nooit meer verjaardagen vergeten 

Vergeetboek in de prullenbak 

Bent u ook recordhouder 'verjaardagen vergeten'? Lijkt het u leuk 
via de pc direct te kunnen zien wie er de komende tijd jarig is? 
Dan is het gratis Nederlandse programma 'Verjaardagskalender' 
wel wat voor u! De internetsite Seniorweb biedt de oplossing. Een verjaardag in het vergeetboek 
geraakt? Dat hoeft niet meer. Met 
de hulp van een computer met in- 
ternetaansluiting kan de kalender 
op het toilet de deur uit. Een elek- 
tronische verjaardagskalender 
'downloaden' en in uw computer 
zetten is gemakkelijk. 

Simpel en praktisch 

Natuurlijk kunt u in het Jaarover- 
zicht zien in welke maanden ie- 
dereen jarig is. Ook handig is, dat 
niet alleen de naam, maar ook 
een bijhorende foto bij de datum 
kan staan. U kunt er zelfs een mu- 
ziekje bij laten afspelen. 

De kalender 

De Verjaardagskalender is een 
vinding van onze Zuiderburen. Het is een kalender waarop u de 
verjaardagen kunt noteren. Zo- 
dra u de computer aanzet, wordt 
u dan automatisch er aan herin- 
nert of er de komende dagen 
een verjaardag is te vieren. 

Uw reacties 

Op het zogeheten Ledenforum 
van de internetsite kunt u het 
programma 'bespreken' met 
andere 'SeniorWebbers'. Of wel- 
licht ontmoet u gelijkgestemden 
via een van de mailgroepen van 
SeniorWeb. Zoek maar eens een 
pc met internet op en kijk op de 
internetsite www.seniorweb.nl. BOUDOIR 

PERSONAL STYLING ACTIE! 20-40% VOORDEEL 
OP DEFINITIEF ONTHAREN 

De MedCos IPL werkt op basis van zichtbaar hoog-energetisch gepulseerd licht 
dat op de behaarde huid wordt gericht. Dit licht wordt door het haar pigment 
naar de haarwortel geleid. In de haarfollikel wordt de lichtenergie omgezet in 
warmte-energie, waardoor de haarwortel wordt uitgeschakeld en er geen haar 
meer uit kan groeien. Oksels 

Bikinilijn 

Oksels + bikini lijn + bovenlip 

Oksels + bikinilijn + onderbenen Voor meer informatie of een afspraak: 

Boudoir Zeestraat 56 Zandvoort Tel. 023-5736021 of 06-5464071 4 

Email: info@boucloir-personalstyling.nl nclusief 20% voordeel 
€ 75,-* 


nclusief 20% voordeel 
€ 75,-* 


nclusief 30% voordeel 
€150,-* 


nclusief 40% voordeel 
€ 285,-* 
* prijs per 


behandeling mimmmammm Vouwgordijnen 

* Gratis stof 

* Gratis meten 

* Gratis plaatsen 

* 10% Korting 

(bij zelf meten en plaatsen) Geopend woensdag t/m zaterdag 

Grote Krocht 22, 2042 LW Zandvoort 

Tel. 023-5739005 

Fax 023-5739006 

Mobiel 06- 53 80 95 98 Studio118Dance 

De balletschool van Zandvoort Préballet 

vanaf 4 jaar 

Klassiekballet 

vanaf 6 jaar 

Jazzballet 

vanaf 5 jaar B. Streetdance/Jazzdance 

voor volw. & Breakdance voor jongens 

vanaf 11 jaar 

Studio adres: 

Flemingstraat 180 

Tel.: 5712598 

Of kom eens langs! VeroModaby Confetti Vero mocla is momenteel één van de meest besproken en 

zeer succesvolle dameslabels in Nederland. Het succes van 

Vero Moda is te danken aan modische collecties waarbij de 

prijs/kwaliteitsverhouding optimaal is. Vero Moda richt zich op de prijsbewuste vrouw van +/-18tot 

+/- 40 jaar, die geïnteresseerd is in trends en mode. 

Onze partner Bestseller hoort daarmede tot de grootste 

Europese producenten van modekleding met als filosofie dat 

trendy en modieuze kleding ook betaalbaar kan zijn. Confetti voert hiernaast nog diverse 

bekende labels tot en met maat 48 

Haltestraat 11 - Zandvoort Emotionby Esprit Hier vindt u op 200 vierkante meter vloeroppervlak 

12 maandelijkse collecties van de navolgende divisies 

van het bekende merk Esprit: EDC by Esprit, Esprit casual, Esprit Collection. 

Esprit body wear, Esprit Home wear, Esprit Shoes, 

Esprit accessoires Hier vindt u ook het kledingmerk "PHIMK". 

Dit merk is ontwikkeld voor "jonge volwassenen ". 

Meiden tussen de 8 en 10 jaar die hun eigen stijl willen creëren. 

Haltestraat 10a & 10b - Zandvoort NIEUW!! NIEUW!! NIEUW!! NIEUW!! NIEUW!! NIEUW!! Pieces Sinds kort komt bestseller ook 
met de winkelformule "PIECES" Hier kunt u terecht voor "VILA Clothes" 

"ONLY shoes", "ONLY Cosmetics" 

en "Pieces accessoires". Dit alles in trendy en modieuze kleuren 
tegen bijzonder betaalbare prijzen. 

Haltestraat 10 - Zandvoort Vlug ffosAïon 

Men's Wear 

Exclusive and casual 

Haltestraat 2a • Tel. 023 - 571 95 19 
7 dagen per week geopend 

Voor mannen van jong tot oud, van klein tot groot, 

voor hen die net iets anders willen. 

Sportief, klassiek en exclusief. 

NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN! 

Voor collectie en informatie: 

www.vlugfashion.nl VAll DUT 

MODE&ACCESSORES ZONDAG'S GEOPEND 

Kerkstraat 3 • Zandvoort Rosarito Voor iedereen die iets nieuws wil 
houden wij een Modeshow op 6 april! Reserveren bij de winkels 5715697 Dameskleding, lingerie, acces., tassen, 
ruiters po rt ? bad- en strandkleding. 

Haltestraat 62 A * Tel. 571 32 25 BELLI E RIBELLI V 
ityle is born 

in the heart 

and lives 

in the eye 

Haltestraat 45 

Zandvoort 

023-57! 27 05 bloemen aan zee 

Wij doen bloemen 

en planten Ma t/m za van 9.00- tot 18.00 uur 
Zo van 12.00- tot 17.00 uur 

Haltestraat 30 - Zandvoort 
Tel.: 023-5720042 

www.bloemenaanzee.nl 
Wij wensen u 
vrolijke Paasdagen 

Jupiter Plaza 

is beide dagen open Zandvoortse Courant • nr. 8 • week 12 • 24 maart 2005 Auto sport 
(Foto: Chris Schotanus) Paasraces luiden nieuw raceseizoen in Traditie getrouw vormen de paasraces het begin van een 
nieuw raceseizoen. Een raceseizoen dat begint met een nieuwe 
raceklasse, namelijk de splinternieuwe McGregor Porsche GT3 Cup 
Challenge Nederland. In deze klasse een aantal zeer bijzondere 
namen, zoals vader Michael en zoon Sebastiaan Bleekemolen uit 
het naburige Aerdenhout en verder namen als Frans Verschuur, 
Tim Coronel, Olav Mol, Phil Bastiaans en Duncan Huisman. Geen 
kinderachtige deelnemerslijst voor een klasse die wellicht het 
predikaat 'koningsklasse' kan krijgen. Gevarieerde klassen 

Verder zal er voor het derde ach- 
tereenvolgende jaar weer ge- 
reden worden met de Formule 
Renault. Deze klasse is de opstap 
naar het grotere werk in de open 
wagens zoals Formule 3, de GP2 
Series, zeg maar het voorportaal 
van de Formule 1 en uiteindelijk 
de Formule 1 zelf. 

Een veld vol met verschillende 
auto's zijn de wagens uit de Dut- 
ch Supercar Challenge, waarbij 
de grote Marcossen de blikvan- 
gers zijn. Naast de Marcossen zijn 
er veel andere fraaie wagens te 
zien. Wat dacht u bijvoorbeeld 
van een Mini Cooper met turbo 
motor die maar nét in het voor- 
onder van de Mini past. De wa- 
gen zal bestuurd worden door 
Berry van Elk. 

Net als vorig jaar, rijden ook nu 
de Seat's weer rond met een 
lange race op de zaterdag en 
een korte op de maandag. Mar- 
cel Duits uit Wekerom zal samen 
met de Duitse Toyota Yaris kam- 
pioen van 2004 Michel Schaap 
hoge ogen gooien in de strijd 
om het kampioenschap. Concur- 
rentie zal er komen van de rijders 
van het Match Racing team met 
Ronald Morien en Erik Struijlaart 
en van de de equipe van René 
Oudshoorn en Pim Hoekzema. 
Opvallend in deze klasse zijn 
Sheila Verschuur en Sandra van 
der Sloot, die samen de eerste 
dames equipe vormen. De dames 
kunnen behoorlijke concurren- 
tie verwachten van een andere 
dames equipe, het duo Renate 
Sanders en Paulien Zwart. Ook 
deze equipe kan voor leuke mo- menten gaan zorgen in de Seat 
Cupra Cup. 

Zandvoortse afgevaardigden 

De Zandvoorters zijn vertegen- 
woordigd in twee raceklasse's. Pe- 
ter Furth en Theo Stor zullen met 
hun BRL light wagens nog niet in 
actie komen en pas met pinkste- 
ren acte de présence geven. 
Wie wel van de partij zullen zijn, 
zijn Allard Kalff en Dillon Koster. 
Beiden rijden in de Dunlop Sport- 
Maxx Clio Cup. In deze klasse 
moet zowel Kalff als Koster in 
staat worden geacht om voor de 
hoogste plekken mee te doen. 
Kalff en Koster gaan voor het 
derde achtereenvolgende jaar sa- 
menwerking. Een samenwerking 
die volgens beiden zeer goed ver- 
loopt. "We zijn vrienden van elkaar 
en kunnen zeer eigenwijs zijn, 
maar we kunnen elkaar ook 
flink de waarheid zeggen en dat 
moet binnen een vriendschap 
kunnen", aldus Koster. Kalff 
beaamt dat. De beide Clio's wor- 
den gesponsord door Hyperion. 
Hyperion was eerder actief bij 
het beachvolleybal maar heeft 
nu de autosport ontdekt. Over 
de kansen is Kalff voorzichtig, 
maar Koster is duidelijk: "We 
gaan voor het kampioenschap." 
Tijdens de paasraces zal blijken 
of Koster daar een voorschot op 
kan nemen. 
Allard Kalff en Dillon Koster 
(Foto: Chris Schotanus) 
Sv Zandvoort laat op stoom 

De futsallers van sv Zandvoort hebben afgelopen vrijdag laten zien 
dat ze toch wel kunnen futsallen. Het Amsterdamse Plein83 dacht, 
met nog een kwartier op de klok in de tweede helft van de wedstrijd, 
in de zak te hebben. Niets was minder waar. Door inzet en hard werken kon- 
den onze plaatsgenoten een ach- 
terstand van 3 punten goedma- 
ken. Als in de laatste seconden een 
beetje meer geluk aan Zandvoort- 
se kant aanwezig was geweest, 
hadden zij zelfs 3 punten op hun 
conto bij kunnen schrijven. Toch 
was men onder de supporters 
blij met dit gelijkspel. Zandvoort 
heeft in de loop van dit seizoen 
pas twee keer gewonnen en één keer gelijkgespeeld. De rest van 
de wedstrijden werd verloren. 
Zandvoort staat dan ook stijf 
onderaan in de 1e klasse en zal 
waarschijnlijk degraderen. Aan- 
gezien dit team een zeer lage 
gemiddelde leeftijd heeft, kan 
misschien volgend seizoen met 
een wat meer ervaren team in 
de tweede klasse gebouwd gaan 
worden naar de toekomst. Hockey 

**. /^T-JL! 


^—- — = ^aa Erik Gerrits vier maal raak! 

De thuiswedstrijd van de ZHC heren tegen Purmerend werd gezien 
als een zware opgave. Mogelijk geprikkeld door deze sombere prog- 
nose ging ZHC flitsend van start. Het leverde een serie strafcorners 
op, waaruit de sinds de winterstop teruggekeerde linkeraanvaller 
Erik Gerrits twee maal doel trof, 2-0. Nadat het Zandvoortse offensief 
wat was afgenomen, liet Purmerend zien niet voor niets tot de pro- 
motiekandidaten in de 4e klasse te behoren. Met geraffineerd aanvalsspel 
werde de ZHC defensie op de 
proef gesteld. Na een kwartier 
lukte het Purmerend, via een 
toegewezen straf bal, op 1-2 te 
komen. Even leek ZHC het spoor 
bijster toen kort na hun eerste 
treffer Purmerend op 2-2 kwam. 
Het was andermaal Erik Gerrits, 
die met de voltooiing van een 
onvervalste hattrick zijn team een 
3-2 voorsprong bezorgde. In de 
slotfase van de eerste helft werd 
de ruststand door de bezoekers 
bepaald op 3-3. 

Aantrekkelijk 

In de tweede helft ontspon zich 
een aantrekkelijke hockeywed- 
strijd waarin Purmerend technisch 
het beste van het spel had, maar 
Zandvoort bereid was en in staat 
bleek daar fysiek wat tegenover 
te stellen. Nadat van beide teams 
een doelpunt was afgekeurd, leek 
Purmerend de strijd definitief 
naar zich toe trekken, door met 
nog tien minuten te spelen een 
3-5 voorsprong te nemen. Het 
aanvallend ingestelde ZHC toon- 
de echter de juiste mentaliteit. 
Onder leiding van Niki Gatsonides 
werd alles in het werk gesteld om 
een beter resultaat te behalen. 
Het loon voor die inspanning 
kwam, toen Erik Gerrits een voor- 
zet van Jim Gatsonides bekwaam 
inschoot, 4-5. Zandvoort ontke- 
tende hierna een slotoffensief, 
waardoor Purmerend zich moest 
terugtrekken om de winst te be- 
houden. ZHC deed er alles aan, 
maar het nodige beetje geluk 
ontbrak. Tot in de laatste minuut (Foto: OvM Fotografie) 

Jim Gatsonides met een diago- 
naal schot alsnog de gelijkmaker 
scoorde, 5-5. ZHC-aanvoerder 
Gillis Kok was na afloop tevre- 
den, maar constateerde ook dat 
doordat zijn ploeg aanvallend is 
ingesteld er verdedigend nogal 
wat problemen zijn. 

Verlies 

Ook het damesteam van ZHC 
moest aantreden tegen Purme- 
rend. De opponenten bleken in 
staat hun aanval veelvuldig te 
bereiken wat een 0-2 ruststand 
opleverde, die zeker groter was 
geweest als ZHC-keepster Marije 
v.d. Meulen niet een uitstekende 
vorm had gedemonstreerd. 
Na de pauze kwam ZHC terug 
en kreeg enkele mogelijkheden 
om de achterstand te verklei- 
nen. Het was uiteindelijk Laura 
van den Berg die een goed op- 
gezette Zandvoortse aanval wist 
om te zetten in een doelpunt. 
Dat Purmerend er vlak voor het 
eindsignaal 3-1 van maakte doet 
niets af aan het feit dat de ZHC- 
dames alles hebben gedaan wat 
in hun vermogen lag om een 
gelijkspel te behalen, wat helaas 
niet lukte. Sportprogramma t/m 30 maart 

Autosport 

Zaterdag 26 maart 
Trainingen + 4 races vanaf 
Maandag 28 maart 
Paasraces vanaf Basketbal 

Zaterdag 26 maart 
AMVJ - Lions heren 
Ookmeerhal, Amsterdam 

Voetbal 

Maandag 28 maart 

Ripperda - sv Zandvoort zondag 

Sportcomplex Reinaldapark, Haarlem 9.00 uur 
9.30 uur 

17.00 uur 
14.30 uur k^oene 

tlleaning Service 

Voor al uw 
schoonmaakwerk! 

Gespecialiseerd in gebouwen van V.v.E Frans Zwaanstraat 84 
2042 CE Zandvoort 
Telefoon: 023 57 17 820 
Mobiel: 06 143 24 444 
KCS Autobedrijf Zandvoort 

Hét APK keurstation 

alle merken • Schadeherstel 
Lid Bovag • Lid Schadegarant 

in en verkoop van nieuwe 
en gebruikte auto's 

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Si Tel. 023 571 45 80 O 

BOVAG 

^GE-SIJ ZERw ^ o ANNO 1893 - . ^ >* «■*! Onze nieuwe 
mengmachine is er!!! 

Wij mengen nu: Flexa - Sikkens en | 
Brink Molijn in 60- tot 80.000 kleuren! Pakveldstraat 19 - Tel. 023-5731930 «oj ■F ■ '■UJIII-IIW- Elektrotechnische werkzaamheden 
Beveiligingsinstallaties 
■ Brandmeldinstallaties 

Camera-bewakingssystemen Al 5 jaar hét adres voor vakwerk 
bij u thuis of in uw bedrijf! 

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278 Proefde Paassfeer! 
BLOEMSIERKUNST Haltestraat 65 * 2042 LL Zandvoort • Tel. 023 - 5712060 Miele Wassalon WASUNIEK Haltestraat 63 B 2042 LL Zandvoort Tel. 023 - 571 44 17 

• Wassen, verzorgde wassen 

• Kilowassen voor bedrijven 

• Lakenpakketten 

• Dry-Cleaning/Stomerij 

• Overhemden wassen + strijken 

• Dekbedden reinigen ELKE WOENSDAG OP 

DE ZANDVOORTSE MARKT... 
.tt* achte/ '/fe ^ %> 
Bij 3 pakken wafels € 5,- 
1 super waf el cadeau! Renzo Scheffcr 

06 51 47 10 88 • info@koekje.conn Bedtextiel alle maten voorradig en 
alles is te bestellen! 

Nu speciale aanbieding voor 
pensionhouders!!! Seasons dekbed- 
overtrekken 100% katoen 220 lang, 

1 persoons 5,- / 2 persoons 10,- 
Lits-jumeaux 10,-. 

Deze aanbieding geldt natuurlijk voor 
alle klanten! Dierenbenodigdheden 

Elders 10 + 1? Bij ons 10 + 2! 

Rekenvoorbeeld voor zak voer a € 60,- (bij ons € 50,-) 

Winkel: 10 x € 60,- + 1 gratis = 11 voor € 600,- 
Bij ons: 10 x € 50,- = € 500,- dus 2 gratis!!! 

■^ Telefoon voor vragen of bestellingen: ^* 
\ 0228-520124/06-18861703 f 

René LAARMAN 

Noten - Zuidvruchten Uw nieuwe Bloemenman 

Op de markt sinds januari 2005 

ledere woensdag vers van de veiling 
en direct naar de Zandvoortse markt! 

iA*"^\"^k ^'J wensen iedereen hele 

fit Ca/^ V prettige Paasdagen en wij 

* Y/^^t^^ \ staan elke woensdag weer 

'^^ j*1 voor u klaar op de MARKT 

Ons team: 

Jan, Wanda en Patricia 

Edward van de Pol 

Marktslagerij 
1 KILO LANGE VARKENSHAAS 

€8,98 Zandvoortse Courant • nr. 8 • week 12 • 24 maart 2005 Voetbal Elftallen sv Zandvoort 
presteren wisselend 
De beide eerste elftallen van sv Zandvoort hebben het afgelopen 
weekend wisselend gepresteerd. Waar de zaterdagvoetballers 
een magere overwinning boekten op SMS, 1-0, moesten hun col- 
lega's van de zondagafdeling aan de Oudweg in Haarlem, het 
hoofd buigen voor De Brug, 3-1. Door deze resultaten hebben 
beide de vooruitzichten iets moeten bijstellen. Het zaterdagelftal heeft in drie 
wedstrijden genoeg aan 1 punt 
om volgend jaar in de tweede 
klasse uit te komen en de zon- 
dag voetballers kunnen een 
eventueel kampioenschap alleen 
nog halen als Onze Gezellen een 
steek laat vallen. 

Zaterdag 

Na het debacle van vorige week 
(3-1 verlies bij hekkensluiter 
SIZO), moest de selectie van trai- 
ner Guus Marcelle nu thuis aan 
de bak tegen SMS. Geen gemak- 
kelijke tegenstander gezien het 2-2 gelijkspel dat in Nieuw Ven- 
nep behaald werd. Ook nu had- 
den onze plaatsgenoten het niet 
gemakkelijk. Het duurde tot in de 
tweede helft voordat de kampi- 
oenskandidaten de ban konden 
breken. Pieter Brune kon vanaf 
de rechterkant van het veld voor- 
zetten. Hij vond Dennis Keuning 
die zich niet bedacht en hard de 
SMS keeper het nakijken gaf, 1-0. 
Zandvoort kreeg in de resterende 
dertig minuten nog legio kan- 
sen om de score een wat beter 
aanzien te geven, allen werden 
'om zeep geholpen'! Paal, lat en keeper stonden regelmatig in 
de weg. De 1-0 stand zou wel 
voldoende zijn om de wedstrijd 
winnend af te sluiten. Een geluk- 
kige bijkomstigheid was het feit 
dat de naaste concurrentie voor 
Zandvoort, Almere en RKAVIC, 
beiden verloren. Almere ging 
bij SCW over de knie (4-1) en 
RKAVIC kon thuis niet van VEW 
winnen (1-2). Door deze resulta- 
ten kunnen de Zandvoorters, als 
zij op 3 april thuis tegen SCW 1 
punt halen, de kampioensvlag 
in top hijsen! 

Zondag 

Ook het eerste zondagelftal van 
sv Zandvoort is de laatste tijd 
niet echt in goede doen. Vorige 
week werd met de grootst mo- 
gelijke moeite degradatiekandi- 
daat United/D AVO verslagen. Nu 
moesten de Zandvoorters naar 
De Brug, een tegenstander van 
een ander formaat. Zandvoort 
zat over het geheel genomen 
niet echt in de wedstrijd. Vlak 
voor rust nam De Brug dan ook 
terecht een voorsprong. Ghiel 
Sneider schoot de van de lat 
terugkomende bal van dichtbij 
snoeihard achter keeper Geof- 
frey Bloem. 

Na een kwartier in de tweede 
helft kreeg Zandvoort de mo- 
gelijkheid terug te komen. Een 
door De Brug heftig aangevallen 
beslissing van de scheidsrechter 
om de bal op de stip te leggen, 
na een overtreding op Misha 
Hormeno, gaf Raymon Hölzken 
de kans om zijn team terug in 
de wedstrijd te brengen. Via 
de handen van de keeper ging SKETBAL Flamingo's klopt koploper 

Zaterdagavond heeft Flamingo's het ongeslagen HBC uit Heerhu- 
gowaard, de eerste nederlaag van dit seizoen bezorgd. De basis 
van deze opmerkelijke overwinning werd in het eerste kwart van 
de wedstrijd gelegd. Maar liefst 31 punten kon de scorer op het 
sheet noteren, twaalf meer dan HBC. Jaap Jongbloed was spat- 
zuiver en scoorde in die fase van de strijd 11 punten. HBC kwam 
deze achterstand niet meer te boven temeer omdat Flamingo's de 
hele verdere wedstrijd met scherp bleven schieten. Emotievol 

Jack Kok: "Voor mij was dit een 
emotievolle wedstrijd. Mijn 
broer Peter speelt op de centre 
positie bij HBC en ik was erop 
gebrand om ze een kunstje te 
flikken. Ook mijn medespelers 
waren zeer geconcentreerd 
bezig en deze instelling is suc- cesvol gebleken." Dat de emo- 
ties hoog op kunnen vlammen 
in een basketbalwedstrijd werd 
duidelijk toen HBC niet bij 
machte was om Flamingo's in te 
halen. Er moest zelfs een aantal 
minuten gestaakt worden om- 
dat er een handgemeen dreig- 
de. Dit alles kon Flamingo's er niet van weerhouden om te 
blijven scoren en HBC met een 
72 - 65 nederlaag naar huis te- 
rug te sturen. 

Play-offs 

Door dit resultaat heeft Flamin- 
go's de play-offs bereikt omdat 
zij in de reguliere competitie 
op de vierde plaats zijn geëin- 
digd. Hierdoor zullen zij op 2 
april alweer tegen HBC, als de 
nummer één, in het strijdperk 
moeten treden. Een week la- 
ter volgt de returnwedstrijd. 
Degene die overall winnaar 
wordt, zal in de finale aantre- 
den tegen de winnaar van de 
andere play-off wedstrijd tus- 
sen Reshopp uit Hoorn en het 
Amsterdamse Herly. het leer tegen de touwen, 1-1. 
Het zou niet voor lange duur 
zijn. Een kleine tien minuten 
later wist Kevin Chang a Hung 
Bloem voor de tweede keer te 
passeren. Nog was het niet op. 
Vlak voor tijd kon de volledig 
vrijstaande Dennis Vermeulen 
het vonnis voltrekken, 3-1. Om- 
dat de naaste concurrenten van 
Zandvoort, Onze Gezellen (thuis 
6-2 tegen Alliance) en Ripperda 
(0-2 uit bij NAS), geen steken lie- 
ten vallen, heeft Zandvoort een 
eventueel kampioenschap niet 
meer in eigen handen. Sportuitslagen 
afgelopen weekend 

Basketbal 

Flamingo's -HBC 72-65 

Hoppers - Lions heren 45-51 

US - Lions dames 61-28 Futsal 

Zandvoort - Plein'83 
ZSC - Geel Wit 

Handbal 

Oriënto - ZSC dames 6-6 
9-2 13-11 Hockey 

ZHC dames - Purmerend 1 -3 
ZHC heren - Purmerend 5-5 

Voetbal 

Sv Zandvoort za -SMS 1-0 
De Brug - sv Zandvoort 

zondag 3-1 Dankzij onze adverteerders 

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte 
houden van alles wat in Zandvoort leeft. Bekijk hun 
advertenties goed en profiteer van hetgene dat zij aanbie- 
den. In deze krant adverteren (in alfabetische volgorde): Deelnemers paasactie 

Autobedrijf Zandvoort 
Beachnet Internet 
Belli E Rebelli 
Benelly Dranken 
Bloemen aan Zee 
Boudoir Personal Styling 
Bruna Balkenende 
Cense en van Lingen 
Circus Zandvoort 
Classics Restaurant 
Confetti - Emotions Esprit 
Confetti - Pieces 
Confetti - Vera Moda 
Copy & Office 
Danzee Grand Café 
Dubrovnik restaurant 
Ed Onel Home decoration 
Eetcafé Boulevard 
Ellen Wiebes planten 
Filoxenia Greek Cuisine 
Fong Lie restaurant 
Gall&Gall 
Haracamo Brasserie 
Hong Kong restaurant 
IJzerhandel Zantvoort 
Jupiter Plaza 
Kippetrap 
La Fontanella 

Reguliere adverteerders 

Bloemenhuis W. Bluys 
Bloemsierkunst J. Bluijs 
Boudewijn Visservice 
CDA Zandvoort / Bentveld 
Fast Company 

Huppelschoten Accountancy 
Huting/vd Mije Incasso 
Koene Cleaning Service 
Laurel & Hardy 
Mango's Beachbar 
Marktgigant.nl 
Marquise Zonwering 

Marktpagina 

De Ambachtelijke Wafel 
René Laarman Noten 
Sleepers Bedtextiel 
Bakker Dierenbenodigdheden 
Jan Klijn Bloemenman 
Van de Pol Marktslager Lamstrael 

Le Grand Prix restaurant 

Martijn's Fietsenhoek 

Mazzelmarkt 

Meijershof restaurant 

Menno Gorter Foto 

Mimo Pizza Afhaalcentrum 

MP Coiffures 

R van Kleeff 

Radio Stiphout 

Rosarito kledingzaken 

San Remo ijssalon 

Slagerij Marcel Horneman 

t Lokaal 

t Wapen van Zandvoort 

Take Five aan Zee 

Toko Bintang 

Ton Goossens Herenkapsalon 

Trefpunt Annette 

Tromp Winkel 

Van Dam - Kerkstraat 

Van Schaik Makelaar O.G. 

Versteege's IJzerhandel 

Vlug Fashion 

Vreeburg Slagerij 

Zandvoort Optiek 

Zonnestudio 

Zonwering Zandvoort Molendijk Haarlem 
Monuta Uitvaart 
RB Schilderwerken 
Sebregts Bestratingsbedrijf 
Studio 118 

Uitvaartcentrum Haarlem 
Wasuniek wassalon 
Willemse Elektrotechniek Strand pagina 

6: Que Pasa 
13: Sky line 
18:Thalasa 
19: Paviljoen 19 
23: Nautique 
24: Kerkman Makelaars O.G. 
CENSE I 

twtLINGEN Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2 
2042 PR Zandvoort 

T 023 - 5 71 5 71 5 WWW.CVL.NU 
KOSTVERLORENSTRAAT 91 ZANDVOORT • Monumentale vrijstaande villa (1906) met tuin rondom 

• Garage en parkeergelegenheid op eigen terrein 

• Vrijwel alle originele details zijn bewaard gebleven 

• Klassieke woning met een bijzondere uitstraling! 

• Mogelijkheid voor praktijk aan huis 

• Woonoppervlakte ca.200 m 2 , inhoud ca.725 m 3 

• Perceeloppervlak 695 m 2 

Vraagprijs: € 795.000,- HELMERSSTRAAT 37 ZW ZANDVOORT • Gestoffeerde 3-kamerbovenwoning 

• Vrij uitzicht in de wijk Oud-Noord 

• 1 e verd. : woonkamer (ca. 21 m 2 ), dichte keuken, 
2 slaapkamers, badkamer en balkon 

• 2 e verd.: Bevloerde zolder (ca. 20 m 2 ) 

• De woning is gestoffeerd en v.v. dubbel glas 

• Woonoppervlakte ca. 70 m 2 

Huurprijs: € 750,- p/maand excl. C/W/E. LORENTZSTRAAT 2 ZANDVOORT • Vrijstaande semi-bungalow 

• Modern en goed onderhouden 

• Woonkamer v.v. openhaard en houtenvloerdelen 

• Verwarmde garage (thans in gebruik als kamer) 

• Deze woning moet van binnen gezien worden! 
•Woonoppervlakte 160 m 2 , inhoud 535 m 3 

• Tevens geschikt voor praktijk/kantoor aan huis 

Vraagprijs: € 398.000,- 
KONINGSTRAAT 33 HS ZANDVOORT • Onlangs volledig gerenoveerde 3-kamer woning 

• Gelegen in hartje centrum 

• Ruime woonkamer met houtkachel 

• Openslaande deuren naar voortuin en patio 

• Rustieke open keuken v.v. div. apparatuur 

• Gehele woning v.v. dubbele beglazing 

• Woonopp. 75 m 2 , perceel opp. 1 15m 2 

Vraagprijs: € 187.000,- DE HYPOTHEEKSHOP 
ZANDVOORT 

Alle geldverstrekkers onder één dak 
De Hypotheekshop Zandvoort : 
Kostverlorenstraat 100 

2042 PK Zandvoort deiL 

Telefoon: (023) 573 59 87 SHOP™™ 

KOSTVERLORENSTRAAT 82 ZANDVOORT • Karakteristiek halfvrijstaand woonhuis uit 1925 

• Riante living met erker, openhaard, hoge plafonds en 
openslaande deuren naar de achtertuin op het zuiden 

• Moderne keuken v.v. diverse apparatuur 

• 3 slaapkamers en moderne badkamer 

• Woonoppervlakte ca. 140 m 2 , inhoud ca. 375 m 3 

• Perceeloppervlakte 238 m 2 

Vraagprijs: € 349.000,- OT> Z.OBK NAAR. BBU -^£N HUIS?